PAS bv Vertelt

Vragen over Project Geldrop-Mierlo met Gerwin Verlaan

Gerwin Verlaan

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Gerwin Verlaan over zijn werkzaamheden bij gemeente Geldrop-Mierlo middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds medio 2020 ben ik bij diverse werkzaamheden binnen de gemeente Geldrop-Mierlo betrokken. Het betreft geen reguliere detachering, maar met name ondersteuning en uitbreiding van de planeconomische capaciteit binnen de gemeente. In die hoedanigheid ben ik dan ook werkzaam als adviseur voor de gemeente, samen met senior adviseur Frans-Maarten den Breejen van PAS bv.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

De opdracht en ondersteuning is in 2020 begonnen met het opstellen en indienen van het Centrumplan Geldrop bij de subsidieregeling Woningbouwimpuls. Deze subsidie hebben we bij de 2e tranche toegekend gekregen, wat een zeer welkome bijdrage is. De toekenning maakt namelijk verdere uitwerking en ontwikkeling van het Centrumplan mogelijk, omdat de complexe herstructurering en het toevoegen van betaalbare woningbouw resulteerde in een groot exploitatietekort. Nu is het zaak de deelplannen verder uit te werken.

 

Daarnaast ben ik momenteel druk bezig met het updaten van de Nota Kostenverhaal van de gemeente Geldrop-Mierlo. Met een team van gemeentelijke collega’s worden de ruimtelijke investeringen binnen de gemeente in beeld gebracht en worden de projecten in beeld gebracht waarbij nog kostenverhaal verzekerd moet worden. Dit vergt nauwe afstemming met meerdere disciplines binnen de gemeente.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

De uitdaging van de verdere uitwerking van het Centrumplan Geldrop is onder andere het blijven voldoen aan de gestelde randvoorwaarden van de subsidieregeling Woningbouwimpuls. De verdere ontwikkeling van de deelplannen brengt uiteraard de nodige veranderingen binnen de deelplannen met zich mee. Dit heeft tot gevolg dat het exploitatietekort enigermate verandert, terwijl het ook van belang blijft om voldoende betaalbare woningbouw overeind te houden in de planuitwerking (conform de randvoorwaarden van de subsidieregeling).

 

De uitdaging van het updaten van de Nota Kostenverhaal zit hem met name in een correcte afstemming binnen de verschillende disciplines en het onderbouwen van een correcte toerekening van de ruimtelijke investeringen. Om deze uitdaging te ondervangen zit ik minimaal één keer per week op het kantoor van de gemeente Geldrop-Mierlo, om op die manier met de betrokken collega’s in contact te kunnen blijven en helder te kunnen communiceren.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Op bijgaande afbeelding is het centrum van Geldrop weergegeven. Binnen dit centrumgebied worden de komende jaren meerdere deelplannen tot uitvoering gebracht, wat resulteert in een toevoeging van in totaal ca. 800 woningen waarvan de helft in het betaalbare segment. Naast het toevoegen van extra (betaalbare) woningen, betreft de herstructurering o.a. het verplaatsen en concentreren van bedrijven en winkelfuncties, het slopen van verouderde panden, het oplossen van de complexe parkeeropgave en het aansluiten op en verbeteren van de bestaande infrastructuur. Een leuke en waardevolle uitdaging voor het centrum van Geldrop dus!

Winkelgebied Geldrop-Mierlo
Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Gerwin Verlaan over project