PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Ad van der Ven

Ad van Ven

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Ad van der Ven over zijn werkzaamheden bij gemeente Rotterdam en gemeente Midden-Delfland middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Ik verdeel mijn aandacht over twee detacheringsplekken: ongeveer driekwart van mijn werktijd besteed ik aan de gemeente Rotterdam en ongeveer een kwart aan de gemeente Midden-Delfland. Het is bijzonder om de verschillen binnen de organisaties te ervaren. Ze verschillen onderling vooral in grootte: de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam is pakweg 6 tot 7 keer zo groot als het ambtelijk apparaat van de gemeente Midden-Delfland als geheel. In Rotterdam heb ik meer dan 30 collega-planeconomen; in Midden-Delfland verdeel ik samen met mijn PAS-collega Lotte Rooijakkers de plan-economische werkzaamheden.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

In Midden-Delfland ben ik vooral strategisch sparringpartner voor Lotte en de gemeentelijke projectmanagers. Tussendoor heb ik specifieke werkzaamheden op het gebied van grondzaken, zoals onlangs bijvoorbeeld de coördinatie van een verwerving en uitgifte in erfpacht van een bedrijfskavel.

In Rotterdam werk ik met twee collega-planeconomen in het stadsdeel Prins Alexander. In die wijk worden veel transformatie en -verdichtingsplannen voorbereid, meestal op initiatief van private partijen. Dat betekent dat onze aandacht vanuit planeconomie vooral uitgaat naar kostenverhaal op basis van anterieure overeenkomsten, verkopen en/of bijbetalingen via erfpacht (dat in Rotterdam “bijbetaling wegens meer en anders bouwen” wordt genoemd).

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Voor Rotterdam zou ik de lerende organisatie als uitdaging kunnen noemen. De plan-voorbereiding verloopt in hoog tempo mede vanwege de bestuurlijk doelstelling binnen één collegeperiode 18.000 woningen in aanbouw te hebben (eind 2020 stond de teller op ruim 13.000). Met wisselende bezettingen en nieuwe aanwas binnen planteams vraagt dit veel van de gemeentelijke organisatie.

In Midden-Delfland is de uitdaging de begeleiding van de ruimtelijke planontwikkeling te bemensen met een klein team van vaste- en inhuurkrachten. In Rotterdam heb je voor elk aspect een specialist ter beschikking (soms even zoeken); in Midden-Delfland werken vooral generalisten en wordt specifieke kennis desnoods ingehuurd.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

In Rotterdam heb ik zoals eerder gezegd veel verdichtingsopgaven onderhanden. Een bijzonder plan vormt de herontwikkeling Romeynshof in Ommoord. Het is een gecombi-neerde gemeentelijke vastgoed- en gebiedsontwikkeling waarbij de huidige Romeynshof (Huis van de Wijk, Bibliotheek, Theater en zalencentrum) wordt gesloopt en binnen het plangebied opnieuw wordt ingepast en aangevuld met ruim 150 appartementen. Ik heb anderhalf jaar geleden de eerste haalbaarheidsberekeningen gemaakt en nu wordt het project in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog op de markt gebracht. Bijzonder boeiend vanwege de onderliggende contractvormen en dialoog met marktpartijen over het plan en de daarop volgende biedingen.

In Midden-Delfland zijn Lotte en ik onder meer bezig met de kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het MPG (Meerjaren Programma Grondexploitaties). Dat MPG is een bundeling van bouwprogramma-informatie en financiële gevolgen. De basis bestaat uit de gemeentelijke grondexploitaties, maar we willen het verder uitbouwen naar de facilitaire plannen.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Ad van der Ven over project