PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Jasper Dijkstra

Jasper Dijkstra PAS bv

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Jasper Dijkstra over zijn werkzaamheden bij Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard (WLH). Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PAS bv ben ik werkzaam voor de Werkorganisatie Langedijk & Heerhugowaard (WLH). De WLH bestaat sinds 1 januari 2020, op dat moment zijn de gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard ‘ambtelijk’ gefuseerd. De gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard hebben tot 1 januari 2022 nog wel beiden een apart college van B&W en een eigen gemeenteraad. Op 1 januari 2022 zullen beide gemeenten ook bestuurlijk fuseren, waarmee Langedijk en Heerhugowaard samen één gemeente wordt.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Reeds enige jaren verzorgt PAS bv de planeconomische ondersteuning ten aanzien van de verschillende ruimtelijke projecten binnen de gemeente Langedijk. De WLH is sinds de ambtelijke fusie per 1 januari 2020 formeel opdrachtgever, maar onze planeconomische advisering is nog steeds gericht op de ‘Langedijker’ projecten.

De gemeente Langedijk is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland, met ongeveer 30.000 inwoners. De gemeente bestaat uit een aantal kernen (Broek op Langedijk, Koedijk, Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Oudkarspel en Sint-Pancras), waarvan de bebouwing feitelijk tegen elkaar aan ligt. De gemeente kan daarmee gekenmerkt worden als een verstedelijkte plattelandsgemeente.

Op dit moment adviseren wij actief in circa 25 projecten. Wij leveren niet alleen planeconomisch advies ten aanzien van de lopende grondexploitaties, maar adviseren ook over kostenverhaal in projecten waar de gemeente een meer faciliterende rol aanneemt. Wij participeren daarnaast actief, vanuit een financieel perspectief, in de planontwikkeling van nieuwe plannen. Tenslotte vindt, waar nodig, advisering plaats over beleidsdocumenten, zoals de jaarlijks te actualiseren nota grondprijsbeleid.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

De gemeente Langedijk is een relatief kleine gemeente. Als planeconoom ben je onderdeel van de afdeling financiën. Er komt een grote verscheidenheid aan financiële vragen voorbij, en we zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de P&C-producten. Er wordt hierbij meer gevraagd dan enkel het ‘aanleveren van gegevens’. Ook de lijnen met bestuurders zijn kort, wat een interessant aspect is van het werken voor een kleine gemeente.

Tevens zijn de organisatorische veranderingen, die zich in rap tempo opvolgen, een mooie uitdaging. Na de ambtelijke fusie per 1 januari 2020 zullen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard per 1 januari 2022 ook bestuurlijk fuseren. In de aanloop naar de bestuurlijke fusie zal ook het ‘grondbedrijf’ moeten worden geharmoniseerd.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Het grootste project in de gemeente Langedijk is het woningbouwproject Westerdel. Het totale programma bestaat uit 679 woningen, onderverdeeld in 620 projectmatig te realiseren woningen en 59 te realiseren woningen op kavels die door de gemeente zelf worden uitgegeven. Het plangebied bestaat uit circa 41,3 hectare en kent drie deelgebieden: Centrale Buurt, De Straatjes en De Eilanden. In 2013 heeft de bouw van de eerste woning plaatsgevonden. De bouw van de laatste woning zal naar verwachting plaatsvinden in 2027.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Jasper Dijkstra over project