PAS bv Vertelt

Vragen over gemeente Groningen met Rick

Adviseur Rick Oldejans

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Rick Oldejans over zijn werkzaamheden bij gemeente Groningen middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds februari 2022 ben ik werkzaam bij de gemeente Groningen. Binnen de gemeente Groningen ben ik onderdeel van het team Stadsontwikkeling. Ik werk hier aan verschillende projecten door heel de gemeente. Voor elk project zijn er verschillende projectteams samengesteld waardoor je veel verschillende collega´s leert kennen en dus ook veel van iedereen kan leren.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

De projecten waar ik mij momenteel veel mee bezig houd komen voort uit particuliere initiatieven. Ik ben hier vooral bezig met het kostenverhaal voor deze projecten. Zo is de gemeente wettelijk verplicht gemaakte plankosten te verhalen aan ontwikkelaars die met een bouwplan bij de gemeente terecht komen. Ik sta hierin aan het front wat betreft het bepalen van deze plankosten en het onderhandelen hiervan met de ontwikkelaars.

Naast het verhalen van plankosten houd ik me ook bezig met het verhalen van uitvoeringskosten voor de openbare ruimte. Dit is wel alleen van toepassing bij projecten waar een nieuw bestemmingsplan voor gemaakt moeten worden of waar deze gewijzigd moet worden. Om als voorbeeld te noemen ben ik betrokken bij de planvorming van een mogelijke renovatie van winkelcentrum Paddepoel. Vastgoedontwikkelaar MWPO heeft een plan gepresenteerd om de winkelstructuur zowel ruimtelijk economisch als programmatisch te versterken (wonen en winkelen). Bij dit project zijn we momenteel bezig met de planvorming ervan. Wij zijn als gemeente in gesprek met de ontwikkelaar om te komen gezamenlijk te komen tot een haalbaar plan. Zo heeft de gemeente namelijk ook belang bij een herinrichting/vernieuwing van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

De uitdaging bij dit project is het samen komen tot een haalbaar plan, tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Mijn rol is hierbij dus het bepalen van de te betalen plankosten, uitvoeringskosten openbare ruimte en de onderhandeling hiervan met de ontwikkelaar. Dit doe ik natuurlijk altijd in samenspraak met de projectmanager die er vanuit de gemeente bij betrokken is.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Specifiek projectdetails kan ik op dit moment nog niet geven omdat er momenteel nog hard wordt gewerkt om een haalbaar plan te maken. De voorlopige plannen bestaan uit de realisatie van 3 extra woontorens op het winkelcentrum met ongeveer 400 woningen. Ook zijn er plannen om extra supermarkt te realiseren en zal er ruimte komen voor gestapeld parkeren. Binnenin het winkelcentrum worden geen grote wijzigingen verwacht, wellicht een aantal herindelingen qua winkels. Let wel op dit zijn enkel nog plannen die momenteel bedacht zijn, het kan goed zijn dat dit toch anders zal gaan worden of dat dit wellicht helemaal niet door zal gaan.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Rick Oldejans over gemeente Groningen