PAS bv Vertelt

Vragen over Gemeente Amstelveen & Aalsmeer met Gerwin Verlaan

Gerwin Verlaan

In dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Gerwin Verlaan over zijn werkzaamheden bij gemeente Amstelveen en Aalsmeer middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Sinds begin 2020 ben ik werkzaam voor de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Onder de rook van Schiphol en nabij onze hoofdstad Amsterdam is dit natuurlijk een enorm boeiende gemeente, waar het qua gebiedsontwikkeling geen moment stilstaat.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Vrijwel direct nadat ik in dienst ben gekomen bij PAS bv, ben ik o.a. aan de slag gegaan voor de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Waar het eerst met name ondersteunende werkzaamheden betrof, heb ik inmiddels meerdere actieve en facilitaire grondexploitaties onder mijn hoede.

Eén van deze grondexploitaties is Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid (BTAZ). Dit plangebied zal de komende jaren tot bedrijventerrein ontwikkeld worden om ruimte te bieden aan bedrijven die momenteel nog op Legmeer gevestigd zijn, zodat daar de beoogde transformatie van bedrijventerrein naar woon-/werkgebied kan plaatsvinden. Bij dit project ben ik samen met een collega-planeconoom verantwoordelijk voor de planeconomische berekeningen en adviezen.

Een ander interessant project waar ik bij betrokken ben is het Alleman Kwartier. Dit betreft een (her)ontwikkeling in de wijk Bankras, waarbij de ontwikkeling van een nieuw wijk- en medisch centrum in combinatie met woningbouw is beoogd. In samenspraak met omwonenden en betrokkenen wordt getracht tot een mooi en succesvol plan te komen. Samen met een collega-planeconoom berekenen we wat de verschillende scenario’s voor het project betekenen.

Naast mijn werkzaamheden binnen de projecten, ben ik ook nauw betrokken bij de jaarrekening en het opstellen van het MPG en alles wat daarbij komt kijken. Na invoering van TotalLink is dit gelukkig een stuk minder intensief geworden dan voorheen. Rond de actualisaties van alle grondexploitaties brengt het nog altijd uitdagingen met zich mee, maar gelukkig hebben we een goed en geolied team!

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Mijn werkzaamheden binnen de gemeente Amstelveen en Aalsmeer zijn erg afwisselend. Dit houdt het leuk, maar ook uitdagend. Het schakelen tussen verschillende afdelingen/teams is belangrijk. Daarnaast is bereikbaarheid en de mogelijkheid om ‘even snel’ iets te kunnen afstemmen vaak van belang om strakke deadlines te kunnen halen.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Op bijgaande figuur is een conceptverkaveling van BTAZ weergegeven, zoals opgenomen in de startnotitie. Op de figuur is duidelijk te zien hoe de ontwikkeling wordt doorkruist door de Uithoornlijn en de N201. Het plangebied van het toekomstige bedrijventerrein is meer dan 60 hectare groot, waarvan ruim 40 hectare uitgeefbaar gebied betreft. Het project biedt de komende 10 a 15 jaar ruimte voor bedrijven die zich hier willen vestigen!

Conceptverkaveling BTAZ Amstelveen en Aalsmeer
Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Gerwin Verlaan over Amstelveen en Aalsmeer