PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Lotte Rooijakkers: Adviseur Planeconomie & GebiedsontwikkelingIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Lotte Rooijakkers over haar werkzaamheden bij Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard. Middels een viertal vragen zal zij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Per oktober ben ik werkzaam bij de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De GRNR is opgericht per 1 januari 2012. Het is een samenwerking tussen de gemeente Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam waarbij de drie gemeenten gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich hebben genomen. Nieuw Reijerwaard is een 96 hectare groot bedrijventerrein in Ridderkerk voor agrologistiek dat wordt ontwikkeld naar aanleiding van een provinciaal inpassingsplan.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Bij de GRNR ben ik werkzaam als projectleider uitgifte en heb ik de opdracht gekregen om met geïnteresseerde partijen in gesprek te gaan over hun wensen en ideeën. Daarnaast is voor mij de taak weggelegd gezamenlijk met deze partijen de vestigingsmogelijkheden te verkennen en grondaanbiedingen te doen. Het doel hiervan is agrologistieke bedrijven aan Nieuw Reijerwaard te verbinden door het sluiten van een voorreserveringsovereenkomst. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze overeenkomst resulteert in een daadwerkelijke levering van de grond (koopovereenkomst), bouwwerkzaamheden en het ingebruiknemen van het bedrijf, na de aanpassing van de IJsselmondse Knoop.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Het ruimtelijk inpassen van de diverse geïnteresseerden partijen is een van de vele uitdagingen waarmee ik als projectleider uitgifte te maken heb. Enerzijds wil je voldoen aan de behoeften van deze partij, anderzijds heeft de GRNR ook haar eigen wensen en ideeën over de ruimtelijke inpassing en heb je te maken met (redelijk) vaste kaveldieptes. Ook dient er rekening gehouden te worden met de strikte (bouw)regels vanuit het inpassingsplan en verscheidene wetten binnen het bestuursrecht. Denk hierbij aan bedrijven die niet direct in het label passen, maar wel deels of raakvlakken hebben met agrologistieke bedrijven. De grote uitdaging hierbij is goed onderbouwen waarom een bedrijf wel of niet past binnen het agrologistieke label. Tot slot is de afstemming met diversecollega’s/afdelingen binnen de GRNR en de gemeente Ridderkerk een grote uitdaging.  Als lid van het uitgifteteam, maar ook als GRNR,is het van belang om elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt en wat er allemaal aankomt qua overeenkomsten en/of tekeningen, zodat het proces zo efficiënt mogelijk verloopt en je in het latere proces niet tegen allerlei openstaande zaken aanloopt. Dit zorgt ervoor dat je een aantal stappen vooruit moet denken. De afstemming met de collega’s van civiel, vergunningverlening, juridische zaken en stedenbouw zijn hierbij van groot belang.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Bij bovenstaande vragen heb ik al het een en ander toegelicht qua projectdetails. Wat ik hier nog aan toe wil voegen is wat dit project zo bijzonder maakt. Dat is namelijk de grootte van dit project niet alleen in aantal hectares, maar ook qua doorlooptijd en het aantal partijen waarmee je als GRNR te maken hebt. Heel anders dan mijn werk bij andere kleinere gemeenten. Tot slot vind ik het erg leuk en bijzonder om met de geïnteresseerden partijen in gesprek te gaan en te zien hoe enthousiast deze partijen zijn om zich op Nieuw Reijerwaard te vestigen. Ik hoop dat het binnenkort weer mogelijk is om de gesprekken op de huidige locatie van bedrijven of de keet van de GRNR te kunnen voeren, zodat het makkelijker is om samen te kunnen sparren.   

Klik hier voor meer informatie over Lotte Rooijakkers en zijn werkzaamheden.

Home > PAS bv Vertelt > Lotte Rooijakkers over project