PAS bv Vertelt

Vragen over Projecten met Roy van de Velden

Roy van de VeldenIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Roy van de Velden over zijn werkzaamheden voor gemeente Zutphen. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over de gemeente Zutphen schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden van PAS bv te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PAS bv ben ik werkzaam voor de gemeente Zutphen als planeconoom. Binnen de gemeente Zutphen maak ik onderdeel uit van het team Grondzaken en Vastgoed. In mijn werkzaamheden werk ik veel samen met mijn collega’s van Grondzaken. Binnen het team worden diverse rollen vervuld, zoals de rol van jurist, planeconoom, strateeg en (senior) medewerker grondzaken.

Kun je wat vertellen over de opdracht? 

Binnen de opdracht bij de gemeente Zutphen hou ik me bezig met vele projecten en nevenwerkzaamheden. Het gaat in de meeste gevallen om het beheren, actualiseren en herzien van een aantal grondexploitaties. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken bij de grondexploitaties Helbergen Zuid, Leesten-Oost en Vitensterrein. Daarnaast help ik ook mee met het opstellen van bijvoorbeeld de MPG (Meerjaren Prognose Grondexploitaties) welke 2 maal per jaar wordt opgesteld en draag ik bij aan het leveren van input voor de jaarrekening. Naast grondexploitaties ben ik ook betrokken bij de gronduitgifte aan het schoolbestuur ten aanzien van de nieuwbouw van het Kompaan college. Uiteraard ben ik regelmatig deelnemer aan verschillende ‘kernteam’ overleggen waarin o.a. de voortgang van de projecten en alles daarbinnen wordt besproken.

Verder ben ik betrokken bij het opstellen van haalbaarheidsberekening voor toekomstige ontwikkelingen en draag ik bij aan het voortraject van de grondexploitaties. Denk bijvoorbeeld aan college-/raadsvoorstellen voor voorbereidingskredieten e.d.

Tot slot zijn er nog vele nevenwerkzaamheden die ik doe voor de gemeente Zutphen. Zo ben ik bijvoorbeeld prestatie akkoord verklaarder (PAV’er) van binnenkomende facturen. Van daaruit vindt ook regelmatig afstemming plaats met de opzichters binnen de desbetreffende projecten.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Voor een toekomstige (organische) gebiedsontwikkeling zijn er een aantal uitdagingen m.b.t ontwikkelstrategie (SOK vs. zelfrealisatie). De daarmee samenhangende kwesties omtrent bvb kostenverhaal en veranderingen onder de Omgevingswet kunnen hierin ook als uitdaging worden gezien. 

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Verdere projectdetails staan beschreven in het meerjaren prognose grondexploitaties 2022-1 vergaderstuk, Hierom komt onder andere de MPG aan bod. Via de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) wordt tweemaal per jaar gerapporteerd over de voortgang van deze grondexploitaties. De MPG geeft informatie over actuele ontwikkelingen binnen de projecten en de verwachte financiële resultaten, de bijbehorende risico’s en de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen van “het grondbedrijf”. Wil je hier meer over weten? Zie pdf-bestand MPG 2022-1 voor verdere projectdetails.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Roy van de Velden over gemeente Zutphen