PAS bv vertelt

Vragen over gemeente Rotterdam voor Ad

Ad van der Ven

In dit artikel lees je het korte interview met Ad van der Ven over zijn werkzaamheden bij gemeente Rotterdam. Middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven. Ad heeft in 2021 al eens eerder verteld over zijn werkzaamheden bij gemeente Rotterdam, nog eens terugkijken op zijn werkzaamheden toen? Klik dan hier!

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Bij PAS werken we veelal voor verschillende opdrachtgevers. De meeste tijd besteed ik aan de gemeente Rotterdam, alwaar ik werk voor de Dienst Stadsontwikkeling bij de afdeling Gebiedsexploitatie. Die afdeling van bijna 100 mensen houdt zich bezig met de financiële, contractuele en markttechnische haalbaarheid van ruimtelijke plannen. Ik maak deel uit van het team Planeconomie en heb binnen de afdeling vaak te maken met collega’s van de andere drie teams, die zich bezig houden met de markt en contractvorming, erfpacht en kwaliteitsbewaking van het financiële administratieve en verantwoordingsproces.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

Er wordt aan projecten  gewerkt in de vorm van planteams waarin de bij de projecten betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd onder leiding van een projectmanager van het Projectmanagementbureau. Als planeconoom adviseer ik over de financiële haalbaarheid van complexe gebiedsontwikkelingsprojecten en begeleid ik het beheer van de exploitatie in de uitvoeringsfase.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Het werk is gevarieerd en uitdagend. In het stadsdeel Prins-Alexander heb ik vooral te maken met private planinitiatieven, die in Rotterdam “Plannen Derden” worden genoemd. De gemeentelijke kosten worden dan op basis van een anterieure overeenkomst op de private (markt)partij verhaald. In theorie een geëffend pad, maar in de praktijk regelmatig hobbelig met intentieovereenkomsten, plan- en programmawijzigingen en potentiële verrekeningen met (erfpacht)bijbetalingen. Naast de private initiatieven begeleid ik ook een paar min of meer traditionele grondexploitaties, waarbij de plantrajecten (een ongevraagd marktinitiatief en een tender met marktdialoog) evenwel diverse uitdagingen bleken te bevatten.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Een belangrijke mijlpaal vind ik de onlangs door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde gebiedsvisie Alexanderknoop waarin het gebied rond het OV-knooppunt Rotterdam-Alexander in 2040 als “het groenste, gezondste en een van de best bereikbare centrumgebieden van Nederland” wordt betiteld. Zo’n perspectief op de toekomst is hard nodig om het huidige monofunctionele gebied rondom woonboulevard Alexandrium te laten uitgroeien tot een multifunctioneel gebied met woningen, winkels, bedrijvigheid en voorzieningen. De visie geeft een kader voor de private initiatieven en kan ook de kapstok vormen voor de benodigde financiering.

Noemenswaardig is ook dat ik bij een van m’n projecten vanaf de voorbereiding van de grondexploitatie ook de daadwerkelijke bouw op de uitgegeven kavel meemaak. De woontoren aan de Grote Beer schiet met prefab gevels de hoogte in en rond het einde van het jaar zijn de bijna 200 huurappartementen in het nieuwe gebouw beschikbaar.

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Ad van der Ven over gemeente Rotterdam