PAS bv Vertelt

Vragen over Project voor GEMM

Nick Klappe PAS bvIn dit artikel lees je het korte interview wat is afgelegd met Nick Klappe over zijn werkzaamheden bij Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), middels een viertal vragen zal hij een goed beeld over het project schetsen om zo een kijkje in zijn werkzaamheden te geven.

Kun je wat vertellen over de organisatie waar je werkzaam bent?

Namens PAS bv ben ik werkzaam voor Grondexploitatiemaatschappij Meerstad (GEMM), ook wel bekend onder de naam Bureau Meerstad. Bureau Meerstad is de beherend vennoot van de commanditaire vennootschap Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. waarvan Gemeente Groningen de stille vennoot is.

Meerstad is een woonkern in het oosten van de gemeente Groningen met op dit moment ongeveer 2.000  inwoners. Oorspronkelijk was de organisatie op basis van een Gemeenschappelijke Regeling met de gemeente Slochteren. Op 1 januari 2017 is het hele gebied overgedragen aan de gemeente Groningen.  De naam verwijst naar de combinatie van meer en stad, maar ook naar de vier MEER-dorpen in dit gebied: Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan die volgens de plannen deel van Meerstad uitmaken.

Kun je wat vertellen over de opdracht?

De opdracht betreft het bieden van planeconomische ondersteuning. Werkzaamheden bestaan met name uit  de herinrichting en de herziening van de grondexploitatie Meerstad. De herinrichting van de grondexploitatie hield met name in dat de grondexploitaties voor het grootste gedeelte zijn omgezet naar normatieve en programma-gestuurde grondexploitaties. Dit is gedaan omdat er voor een groot gedeelte nog geen stedenbouwkundige uitwerking is. Ook zijn er nadere analyses gedaan van de te verwerven gronden zodat dit in de grex verwerkt kon worden. Verder is voor alle grondexploitaties het dossier van onderbouwingen en bronnen uitgebreid.

Naast de herstructurering en herziening van de grondexploitaties kunnen overige planeconomische werkzaamheden voorkomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ad hoc doorrekenen van (programmatische) scenario’s voor een bepaalde deelgrondexploitatie.

Wat zijn de uitdagingen in deze opdracht?

Uitdagingen in de opdracht zijn met name de lange looptijd en de schaalgrootte. De lange looptijd zorgt ervoor dat wijzigingen van de parameters zeer grote effecten hebben. De schaalgrootte en de verdeling over verschillende deelgebieden zorgt ervoor dat de uitgangspunten en de kosten en grondprijzen die hieruit volgen goed op elkaar afgestemd moeten zijn.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Grondexploitatie Meerstad

De ontwikkeling is opgeknipt in verschillende deelprojecten en in het verlengde daarvan bestaat de GREX Meerstad uit verschillende deelgrondexploitaties (Midden, EKZ, Zuid en Noord). Op dit moment wordt verwacht dat het eindjaar van de ontwikkeling 2049 is. Er zullen dan ongeveer 8.000 woningen gebouwd zijn. Op dit moment is er een gedeelte van het gebied Midden gerealiseerd, bijna 1.000 woningen. Meerstad is een gebied waar water en natuur centraal staan. Twee derde van het gebied wordt namelijk natuur en water en slechts een derde van de oppervlakte wordt ingericht voor woningbouw.

 

 

Martijn Kooiman

Home > PAS bv Vertelt > Nick Klappe over project