Door de toenemende inmenging van bewoners en bedrijven wint het burgerinitiatief ook in de gebiedsontwikkeling aan terrein. Steeds vaker nemen gebruikers, bewoners, bedrijven of andere instanties het initiatief om iets in hun leefomgeving te veranderen. Of dit nu op het gebied van leefbaarheid is of op het vlak van gebiedsontwikkeling. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de crisis de gebiedsontwikkeling in veel gemeentes flink onder druk heeft gezet. Daarnaast kan het zijn dat er, door ingrijpende beslissingen van de overheid, stichtingen en projectgroepen ontstaan die invloed willen uitoefenen op de ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving.

Advies voor burgerinitiatieven van PAS bv

Voor gemeentes is het een hele uitdaging om op een creatieve en juiste manier om te gaan met deze ontwikkelingen. PAS bv adviseert gemeentes hoe zij burgerinitiatieven kunnen begeleiden en maakt (financiële) haalbaarheidsanalyses van ideeën en plannen die uit de samenleving komen. Daarnaast bieden we (door de gemeente gefinancierde) begeleiding aan stichtingen en andere burgerinitiatieven die baat hebben bij specialistische kennis op het vlak van gebiedsontwikkeling.

Benieuwd wat onze adviseurs voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op