De toenemende decentralisatie door het Rijk zorgt ervoor dat steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten komen te liggen. Dat veroorzaakt druk op de individuele gemeenten, waardoor veelvuldig blijkt dat de bestuurskracht van een (kleine) gemeente onvoldoende is. Een gemeentelijke herindeling of ‘fusie’ is dan vaak de enige oplossing.

Hoewel het een logische stap is, verloopt het samensmelten van gemeenten doorgaans niet zonder slag of stoot. Zowel organisatorisch als bestuurlijk komen gemeenten voor grote en complexe uitdagingen te staan. In zo’n geval is het fijn als er een partij is die beide gemeenten kan begeleiden.

Advies fusiegemeenten door PAS bv

PAS bv adviseert gemeenten op financieel en organisatorisch gebied met betrekking tot gebiedsontwikkeling bij fusies. Onze specialisten brengen de bestaande organisaties in kaart om vanuit daar de consequenties voor grond- en vastgoedontwikkelingen inzichtelijk te maken. Het advies van PAS bv omvat een wensenpakket voor de toekomst (quick scan). In dit wensenpakket is een advies opgenomen met betrekking tot:

 • de nieuwe organisatievorm (organisatieadvies),
 • de nieuw op te stellen beleidsdocumenten,
 • de grondbedrijf activiteiten.

Duidelijkheid voor fusiegemeenten

De specialisten van PAS bv begrijpen dat communicatie het toverwoord is binnen een fusie. Daarom besteden we veel aandacht aan de relaties en communicatie tussen de afdelingen, maar ook aan zaken als de afstemming van afdelingsproducten met de begrotingscyclus en de werkprocessen.

De financiële en programmatische gevolgen brengen we in kaart middels een meerjarenprognose grondexploitaties (MPG).  Aan de hand daarvan kunnen we, samen met de gemeenten, een gefundeerde discussie voeren over de gevolgen van de fusie en over de prioritering van projecten.

De adviseurs van PAS bv helpen en adviseren fusiegemeenten op het gebied van:

 • Quick scan grondzaken
 • Organisatieadvies grondzaken
 • Harmoniseren en implementeren projectmatig werken
 • Uniformeren grondexploitaties
 • Opstellen meerjarenprognose grondexploitaties
 • Prioriteren van projecten (programmatisch en financieel)
 • Harmoniseren / opstellen nota Grondbeleid en grondprijzenbrief
 • Harmoniseren / opstellen nota Bovenwijkse Voorzieningen

Benieuwd wat onze adviseurs voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op