Sinds de crisis is de wereld drastisch veranderd. Het tekort – of zelfs gebrek – aan (financiële) middelen heeft ons creatiever gemaakt. De crisis bracht innovatie in een stroomversnelling en dwong de wereld om op een andere, duurzamere manier naar de wereld kijken. Ook in de gebiedsontwikkeling zijn er lessen geleerd, waardoor er nieuwe verdienmodellen zijn ontstaan; kleinschaliger en met een bredere focus.

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl

Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars benaderen de gebieden en het vastgoed steeds vaker op een duurzamere manier en werken meer met elkaar samen. Daarbij staat de eindgebruiker centraal. Voorbeelden daarvan zijn de projecten waarbij het gebruik van grond, vastgoed, diensten en producten met elkaar worden gecombineerd. Bovendien spelen burgers een grotere rol en zijn er meer initiatieven die vanuit de samenleving worden opgezet.

Ook het financiële gedeelte van gebiedsontwikkeling is aan verandering onderhevig. Zo wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding, fondsvorming en ingroeihuur.

Duurzame trend

Gebiedsontwikkeling gaat daarmee anders dan vóór de crisis. Door op een inventieve manier te kijken naar gebiedsontwikkeling en aangrenzende sectoren meer te betrekken, is er een duurzame trend gezet. Tijdens de ontwikkeling wordt niet alleen rekening gehouden met de realisatiefase, maar ook met het beheer en onderhoud van de gebieden. Door in de grondexploitatie rekening te houden met de rol van zowel de overheid als van private partijen en gebruikers, kunnen geldstromen slimmer worden ingezet en wordt een breder speelveld van partijen betrokken in de gebiedsontwikkeling.

De rol van PAS bv

De specialisten van PAS bv hebben veel ervaring op het gebied van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De werkzaamheden van PAS bv kunnen bestaan uit:

  • Opstellen van grondexploitaties;
  • In beeld brengen van de relatie tussen de gebiedsexploitatie en gemeentelijke begroting (o.a. WOZ, rijksbijdragen, rioolbijdragen, etc.);
  • Advisering kostenverhaal en kostentoerekening.

Benieuwd wat onze adviseurs voor uw project kunnen betekenen?

Neem contact met ons op