Vastgoed is een van de belangrijkste en meest bepalende onderdelen van gebiedsontwikkeling. De laatste decennia is er een behoorlijke verschuiving te zien in de manier waarop we omgaan met het vastgoed in onze omgeving. Door de focus op duurzaamheid te leggen, wordt vastgoed ontwikkeld voor vandaag én morgen. Deze benadering maakt het mogelijk om de functies van gebouwen sneller en efficiënter om te buigen en langer gebruik te maken van het vastgoed. PAS bv is specialist binnen drie vastgoeddisciplines: marktonderzoek, waardebepaling en parkeren.

Marktonderzoek

Voordat vastgoed wordt ontwikkeld, is het verstandig om marktonderzoek uit te voeren. Wat zijn de te verwachten bouw- en investeringskosten en welke verkoop- of huurprijzen zijn realistisch? Op het moment dat u de specialisten van PAS bv inschakelt kiest zelf of welke onderdelen u afneemt en hoe gedetailleerd dit moet gebeuren. PAS bv biedt een quick-scan, maar ook een uitgebreidere marktverkenning of zelfs een zeer uitgebreide en gedetailleerde marktanalyse.

Een marktonderzoek van PAS bv kan de volgende werkzaamheden omvatten:

 • Opstellen vastgoed- en parkeerexploitaties
 • Bepalen bouw- en investeringskosten vastgoed
 • Bepalen plus- en minpunten locatie
 • Bepalen residuele grondwaarde
 • Bepalen en/of toetsen van verkoopprijzen en huurniveaus
 • Beoordelen van het bouwprogramma in relatie tot de verwachte afzetsnelheid
 • Beoordelen en opstellen van programma van eisen (parkeeroplossing, ruimtegebruik en bebouwd oppervlak, etc.)
 • Afstemmen van het programma van eisen op maximaal haalbare verkoopprijzen

Neem contact met ons op

Waarde vastgoed

Om een goede grond- en de vastgoedexploitatie te kunnen maken, moet je weten wat de waarde van het vastgoed is. Hoe verhoudt deze waarde zich ten opzichte van de rest van de markt? PAS bv voert een uitgebreide marktverkenning uit en bepaalt op basis daarvan de grondwaarde van het vastgoed. Werkzaamheden waarvoor u PAS bv kunt inschakelen:

 • Opstellen van vastgoedexploitaties
 • Bepalen van de beleggingswaarde van sociale woningbouw
 • Bepalen van beleggingswaarde van kantoren en commercieel vastgoed
 • (Residuele) grondwaardeberekening van woningbouw, kantoren en commerciële ruimtes
 • Beoordelen van investeringskosten in relatie tot de kwaliteit van de omgeving en bebouwing

Neem contact met ons op

Parkeren

Op het moment dat u als gemeente, projectontwikkelaar of zorginstelling voornemens bent om een of meerdere vastgoedobjecten te ontwikkelen, is het belangrijk om het parkeren een belangrijk onderdeel te laten zijn van uw plannen. PAS bv ondersteunt u bij de ontwikkeling en realisatie van parkeerexploitaties. Door onze methodieken van het vastgoedrekenen te combineren met de praktische marktbenadering, zijn onze specialisten in staan om een reëel beeld te schetsen van de (grond)waarde van een complex.

De werkzaamheden van PAS bv:

 • Opstellen en beoordelen van parkeerexploitaties
 • Opstellen en beoordelen van het programma van eisen
 • Berekenen en beoordelen van investeringskosten

Neem contact met ons op