De laatste decennia horen we de term veelvuldig voorbij komen; krimpregio’s. Het fenomeen voor het gegeven dat (met name jonge) mensen wegtrekken van het Nederlandse platteland om een leven op te bouwen in de stad. Vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling hebben hun weerslag op de maatschappelijke functies en voorzieningen in plattelandsdorpen en – streken.

Betrokken en actief

Als organisatie met een oorsprong in één van die krimpregio’s zijn we zowel op planeconomisch gebied als op maatschappelijk vlak zeer betrokken bij deze demografische ontwikkeling. Samen met de provincie Gelderland, de SEV en de gemeente Bronckhorst heeft PAS bv daarom de methode ‘Krimp Beheersbaar Begeleiden’ ontwikkeld.

Methode Krimp Beheersbaar Begeleiden

De methode, die speciaal is bedoeld voor gemeenten die kampen met krimpeconomieën,  stelt bestuurders in staat om gefundeerde keuzes te maken met betrekking tot deze demografische ontwikkeling. Het uitgangspunt van het model is dat geleidelijk anticiperen niet de juiste oplossing is; bij signalen van krimp moet direct ingegrepen worden.

Een van de onderdelen van de methode ‘Krimp Beheersbaar Begeleiden’ is een handig rekenmodel. Dit model stelt gemeenten op zowel gemeentelijk als op regionaal niveau in staat om financieel onderbouwde keuzes te maken om krimp op die manier zo goed mogelijk te beheersen en te begeleiden. Naast de financiële overwegingen, wordt ook rekening gehouden met de keuzes op het gebied van maatschappelijk rendement. Zo betrekken we bijvoorbeeld de stakeholders en andere initiatiefnemers die zich bezighouden met de krimp in de regio.

Voor wie?

De producten van  PAS bv worden zowel op landelijk niveau (in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) als op regionaal en gemeentelijk niveau gebruikt. Wilt u meer weten over het financieel rekenmodel of  over de methode ‘Krimp Beheersbaar Begeleiden’?

Neem dan contact op met Suzan Veenhuis. Zij weet alles van krimpregio’s en de bijbehorende vraagstukken en is als Senior Adviseur Gebiedsontwikkeling betrokken bij de ontwikkeling van de methode en het rekenmodel.