Of het nu gaat over een nieuwe (tijdelijke) invulling van braakliggende terreinen, een nieuwe, andere functie voor leegstaande panden of een gezamenlijk terrein waarin bewoners zeggenschap hebben over de invulling; organische gebiedsontwikkeling is actueel. Een term die niet zelden wordt aangehaald als ‘laatste redmiddel’ als gemeentes vastlopen in de meer traditionele, integrale benadering van een gebied of terrein. Maar waar veel organisaties organische gebiedsontwikkeling als laatste redmiddel zien, is het voor PAS bv dé nieuwe manier om naar gebiedsontwikkeling te kijken. Een vorm die kleinschaliger is en waarbij de eindgebruiker (bewoner, ondernemer of instelling) een centrale rol speelt.

De rol van PAS bv

PAS bv juicht deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling toe en denkt graag mee over de vraagstukken die ontstaan. Wie financiert organisch ontwikkelen? Hoe kunnen gemeenten vorm geven aan hun verantwoordelijkheid voor publieke voorzieningen en de openbare ruimte als deze niet meer betaald (kunnen) worden uit de grondexploitatie?

Om deze en vele andere vraagstukken te kunnen beantwoorden, is PAS bv een initiatief gestart, waarbij we een gebied in de gemeente Diemen organisch ontwikkelen. PAS bv begeleidt niet alleen het proces, maar kijkt bovendien kritisch naar de rollen van de betrokken partijen. Zowel de rol van de gemeente, als de rol van de bewoner en de planeconoom verandert drastisch in een traject van organische gebiedsontwikkeling.

Organisch ontwikkelen met PAS bv

Als er is gekozen voor organische gebiedsontwikkeling, dan start het werk van PAS bv met een gebiedsscan. Deze gebiedsscan brengt de eigendommen in beeld, geeft ideeën de ruimte en brengt voorwaarden en condities naar voren. De scan vormt de opmaat naar een ontwikkelstrategie.

De ontwikkelstrategie die daarop volgt bestaat uit vier onderdelen: het proces, de organisatie, het concept (of ruimtelijk ontwerp) en de financiën. Ook bij organische gebiedsontwikkeling vormen de financiën een belangrijk onderdeel. PAS bv ondersteunt en adviseert over het kostenverhaal, de keuze voor het type grondbeleid en de cashflowsturing. Ook brengen we de verschillende financieringsvormen (zoals crowdfunding, fondsvorming en ingroeihuur) in kaart en helpen we bij de implementatie van die financieringsvorm.

Heeft u een vraag over organische gebiedsontwikkeling? Neem contact op met Erik Lamfers, Senior Adviseur Gebiedsontwikkeling bij PAS bv Ze denkt graag met u mee!