Nieuws & blogsStockphoto ondernemer

U hoort en leest het dagelijks in het nieuws: de vraag naar woningen is groot in Nederland. Het kabinet wil daarom tussen 2020 en 2025 ieder jaar 75.000 woningen bouwen, zodat aan de vraag voldaan kan worden. Een pittige uitdaging die veel vraagt van het gemeentelijk apparaat, ontwikkelaars en bouwbedrijven. Gebiedsontwikkelend Nederland is dan ook op volle kracht aan het draaien om een zo hoog mogelijke bouwproductie te realiseren. Maar wordt er wel volgens een duidelijk plan gewerkt? En is iedere stakeholder binnen zo’n project wel op de hoogte van de doelstellingen, kosten en de daadwerkelijke opdracht? Nog belangrijker, weet iedereen of het plan financieel wel haalbaar is? Kortom, vergeten we door het enthousiasme en tijdsdruk niet om integraal en projectmatig te werken? In de praktijk merk ik helaas dat dat niet altijd het geval is…

Gebiedsontwikkeling bij PAS bv

Wat is eigenlijk het doel van de gebiedsontwikkeling?

Natuurlijk. Vanwege al die ambitieuze bouwplannen is het volledig te verklaren dat projectmanagers binnen gemeenten vol enthousiasme aan de slag gaan. Er moet immers resultaat geboekt worden. Liever vandaag dan morgen. Met die enorme tijdsdruk in het achterhoofd is het niet vreemd dat men vergeet om belangrijke afspraken vast te leggen en vergeet om het project tussentijds te evalueren.

Daar schuilt dan ook het grootste gevaar. Juist door het grote enthousiasme en de tijdsdruk vergeet men de belangrijke lessen die we geleerd hebben in het recente verleden, tijdens de opleiding of cursussen.

Want wat hebben we ook alweer geleerd in al die jaren? Een goede projectmanager gebiedsontwikkeling weet te allen tijden wat het gewenste resultaat en doel van een project is. Hij of zij weet welk probleem er moet worden opgelost en met welke beperkingen en uitdagingen hij te maken heeft. Zowel op financieel vlak als tijd technisch. Ook weet hij of zij wie de belanghebbenden zijn en hoe omgevingsparticipatie vormgegeven gaat worden. Dit lijken allemaal basale zaken en het zal door de meesten gezien worden als het intrappen van een open deur. Toch?

Veelvoorkomende valkuilen

Het is duidelijk dat, ingegeven vanuit allerlei omstandigheden, niet elke ontwikkeling volgens een plan werkt. Zo wordt er wel eens vergeten goed na te denken wie nu eigenlijk de stakeholders zijn en hoe deze bij het project betrokken kunnen worden. Een andere valkuil is dat het verwachtingenmanagement, voor wat betreft het eindresultaat, qua geld en tijd richting opdrachtgever en andere betrokkenen niet goed geborgd is. Ook worden afwijkingen in koers en opdracht soms niet gemeld bij het bestuur en de opdrachtgever.

Eén van de belangrijkste signalen dat het niet goed gaat is dat bijvoorbeeld belanghebbenden of opdrachtgevers ontevreden zijn over het (tussen)resultaat. Een signaal kan zijn dat er een budgetoverschrijding op de plankosten plaatsvindt of dat het project resultaat neerwaarts moet worden bijgesteld.

De oplossing? Een goede gebiedsontwikkeling kickstart!

Maar hoe kunnen projectleiders voorkomen dat ze door de onvermijdelijke “waan van de dag” zorgen dat zij wél te allen tijde met een duidelijke planmatige aanpak werken? Naar mijn mening zouden alle projectteams moeten beginnen met een kickstart voordat men aan het werk gaat.

Bij deze project start-ups, en na verloop van tijd van project fresh-ups, geeft de projectmanager van een gebiedsontwikkeling voor een halve of hele dag de regie uit handen aan een (externe) dagvoorzitter. Deze dagvoorzitter gaat kritisch met het projectteam na of de projectcontouren helder zijn en of alle risico’s en beperkingen goed in beeld zijn. De opdrachtgever wordt halverwege en aan het eind geconsulteerd, maar ook geconfronteerd met de visie van het projectteam als geheel.

Binnen één van mijn eigen projecten was er een tijd geleden een goede aanleiding om de projectcontouren en -doelstellingen weer eens goed in kaart te brengen. Tussen het vertrek van de vorige directeur en de aanstelling van de huidige directeur in Nieuw Reijwaard heb ik ad-interim het directeurschap waargenomen. Wat is er een mooier moment om met een wisseling in aansturing met elkaar het projectdoel te herijken? Met het projectteam, maar ook apart met bestuurders is aan de hand van een projectcanvas onder andere gekeken naar verwachtingen in het eindresultaat. Ook werd er beoordeeld wat wel en niet tot de projectopdracht behoorden. Het is vooral interessant of de verwachtingen daarover tussen projectteam en opdrachtgever in de tijd uit elkaar zijn gaan lopen.

Ik ben altijd onder de indruk van het resultaat van deze sessies. Het zorgt dat iedereen op één lijn zit en dat men weet waar naartoe gewerkt moet worden. Ook is het een mooi moment om de risicoanalyse met elkaar vorm te geven.

Toch zijn er altijd mensen die hier op voorhand al een mening over hebben en sceptisch zijn. Moeten we hier echt een halve of hele dag voor vrijmaken? Inmiddels ben ik overtuigd van het feit dat deze dagen een absolute meerwaarde voor complexe gebiedsontwikkelingsprojecten vormen.

Juist in hectische en complexe gebiedsontwikkeling kan het erg nuttig zijn om af en toe eens uit de drukte te stappen en iemand anders naar jouw werk te laten kijken. Dit werkt verhelderend en verfrissend. Het kan enorm helpen om zaken weer gestructureerd op de rit te krijgen. Op deze manier kunnen wij als gebiedsontwikkeling experts reële verwachtingen scheppen bij de opdrachtgever. De duur van het project, de weg naar het einddoel en het uiteindelijke resultaat worden hierbij glashelder gemaakt.

Adviesbureau gebiedsontwikkeling PAS bv kan dergelijke sessies organiseren en begeleiden. Wij hebben de kennis, kunde en experts in huis om van A tot Z een gebiedsontwikkelingsproject in zijn geheel om te zetten naar een duidelijk plan.

Advies gebiedsontwikkeling nodig? Schakel PAS bv in!

PAS bv is al sinds 1993 een adviesbureau gebiedsontwikkeling. Vanuit onze ervaring en expertise kunnen wij jou bijstaan bij tal van vraagstukken binnen gebiedsontwikkeling. Ook kunnen wij jou helpen bij het plannen en beheersen van de plannen. Daarmee zorgen onze gebiedsontwikkeling adviseurs dat ieder project naar tevredenheid wordt afgerond. Heb je advies gebiedsontwikkeling nodig en ben je benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@pasbv.nl. Liever direct contact? Bel 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.