Nieuws & blogs

Door het veranderende klimaat moet Nederland de komende jaren rekening houden met een toename van extreme regenbuien. Woningbouw en aanleg van wegen zorgen er bovendien voor dat veel neerslag niet in de grond wegzakt, maar direct naar het riool wordt afgevoerd. Het riool kan al dat regenwater niet altijd verwerken, wat kan leiden tot wateroverlast en verspilling van schoon regenwater.

De Cittaslow-gemeente Midden-Delfland zet zich in voor duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. PAS bv adviseert de gemeente hierover en brengt in kaart wat de duurzaamheidsmaatregelen voor de gemeente kosten en opleveren. Onderdeel van het streven naar duurzaamheid is om, in samenwerking met PAS bv, waterverspilling en wateroverlast aan te pakken. PAS bv heeft in dit kader aan de gemeente gesuggereerd om gratis regentonnen te verstrekken aan de inwoners van Midden-Delfland. De gemeente vond dit een goed idee.

PAS bv heeft vervolgens op verzoek van de gemeente een plan van aanpak gemaakt en met diverse medewerkers van de gemeente het plan verder uitgewerkt. Van 12 tot en met 21 mei 2017 konden inwoners een regenton bij de gemeente bestellen. Met de regentonnenactie wil de gemeente jaarlijks miljoen liters water uit het riool houden en de inwoners bewuster maken van waterverspilling en wateroverlast. Bovendien is opgevangen regenwater onder andere geschikt voor het geven van water aan planten en het wassen van de auto. Gebruik van regenwater zorgt voor een zuinige en duurzame besparing op drinkwater en levert voor de mensen een kostenbesparing op.

Regentonactie Midden-Delfland

De actie bereikte veel mensen binnen en buiten de gemeente en leverde veel positieve media-aandacht op. Uiteindelijk hebben meer dan 800 inwoners zich ingeschreven voor een gratis regenton. Dat de actie zo’n succes blijkt te zijn en het animo voor een regenton zo groot is, hadden wij en de gemeente niet verwacht. Wij zijn er dan ook trots op dat wij namens de gemeente Midden-Delfland deze actie mochten organiseren.

Heeft u ook een duurzaamheidsdoelstelling? Wij denken graag met u mee hoe hier invulling aangegeven kan worden. Neem dan contact op met Maarten Buisman via mbu@pasbv.nl