Project Goirle Boschkens vanuit de lucht

Rondom het bestaande bosgebied tussen de bebouwde kom van Goirle en de gemeentegrens met Tilburg heeft de gemeente Goirle een bijzonder woningbouwproject ontwikkelt.

De kavels van dit bijzondere plan worden ontsloten vanaf een ringweg en hebben veelal direct zicht op het bestaande bosgebied in het midden van het plan.

In het plan is gekozen voor een hoge kwaliteit van zowel de architectuur van de woningen als de openbare ruimte er omheen. Dit vertaald zich in een plek waar het mooi wonen is!

Bekijk dit PAS bv project vanuit de lucht en lees het stukje van Martijn over de rol van PAS bv binnen dit project.

Project Goirle Boschkens uitgelegd

PAS bv heeft door de jaren heen de planeconomische advisering voor dit project mogen verzorgen.

Vanaf de eerste globale berekeningen is de grondexploitatie zodanig opgezet dat hij tot in de uitvoeringsfase geschikt is als financieel toetsingskader en als sturingsinstrument om geld en kwaliteit goed met elkaar in balans te laten blijven.

Een splitsing van de grondexploitatie in deelexploitaties die naadloos aansluiten op de deelplannen maakt de bewaking van de financiën relatief eenvoudig.

PAS bv heeft de gemeentelijke werkgroep ondersteunt met zowel het actualiseren van de grondexploitatie als het managen van risico’s.

Daarnaast heeft zij een actieve rol in de onderhandeling met de marktpartijen die in het gebied woningen ontwikkelen en treed zij op als adviseur naar college en gemeenteraad.

 Momenteel worden de laatste deelplannen ontwikkeld in Boschkens west waarmee er een mooie nieuwe wijk van Goirle wordt afgerond!

Goirle Boschkens

Vragen over project Goirle Boschkens?

Vragen aan de hand van deze pagina? Neem contact met ons op! PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.

Kom werken bij het leukste Planeconomie en Gebiedsontwikkeling Adviesbureau!

Vanwege onze groeiambities zijn wij op zoek naar jonge enthousiaste professionals die ons team komen versterken. PAS bv is een jong en dynamisch adviesbureau voor planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht, met vestigingen en Houten en in Groningen. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het sturen en beheersen van planontwikkelingsprocessen. Zowel bij grootschalige, als kleinschalige ontwikkelingen.
Bekijk alle vacatures

Home > Over ons > PAS bv Goirle Boschkens vanuit de lucht