Nieuws & blogs

Op het ‘eiland’ Oostenburg in Amsterdam vindt de komende jaren een transformatie plaats van een voormalig industrieel werkgebied naar een bijzonder woon- en werkgebied.

Tekening plan oostenburg

 

Ontwikkeling en ambitie

Oostenburg is gelegen nabij de binnenstad van Amsterdam. Een groot deel van de gronden is sinds 2008 in eigendom van woningcorporatie Stadgenoot. Andere delen zijn in eigendom van Rijksvastgoedbedrijf en Van Gendthallen bv. Deze drie partijen hebben met de gemeente Amsterdam een anterieure overeenkomst afgesloten om te komen tot de ontwikkeling van ‘Stadswerf Oostenburg’.

De ambitie is om het ‘eiland’ te ontwikkelen tot een ‘contrastrijke pandenstad met een industrieel karakter’. Met daarbij een gevarieerd woningaanbod, waarbij gedacht moet worden aan sociale huur, middensegmenthuur en koop (waarbij ook penthouses mogelijk zijn). Oostenburg moet een stadsdeel worden met veel bedrijvigheid, waar werken en uitgaan centraal staan. Tegelijkertijd moet er, nabij de drukke stad, ook de beleving van rust zijn. Een gebied waar het prettig wonen is. Kenmerkend daarbij zijn groene binnenpleinen met in hoogte variërende gebouwen.

Historie en identiteit

Oostenburg kent een rijk werfverleden, eerst als VOC-werf en daarna met industriële scheeps- en machinebouw. Op het huidige Oostenburg zijn de stadsdeelwerf, kranten, horeca en innovatieve bedrijven gevestigd.

Naast de beoogde nieuwbouw zullen ook de te handhaven industriële monumenten en andere gebouwen mede bepalend zijn voor de identiteit van het gebied. Dit betreft zowel enkele grote complexen (Van Gendthallen, Hal 1929, INIT-gebouw) als enkele kleinere gebouwen (Rosa & Rita, Roest).

Bovendien worden de kades en een voetgangersbrug hersteld en zal bij de inrichting van het openbaar gebied rekening worden gehouden met de gewenste industriële uitstraling.

Planvorming en verkoop

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de gewenste planvorming (integrale visie, ruimtelijk kaderplan, stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, grondexploitatie, civieltechnische voorbereiding et cetera). Op dit moment wordt door Stadgenoot, samen met diverse partijen en adviseurs, volop gewerkt om nog dit voorjaar de start van de verkoop te laten plaatsvinden. De eerste kavel is reeds verkocht en de voorbereiding voor de bouw van een hotel op deze kavel is in volle gang. De overige 12 kavels zullen de komende circa twee jaar, in een aantal fasen, in verkoop gaan.

Per kavel kunnen een of meerdere gebouwcomplexen gerealiseerd worden, variërend van laagbouw tot woontorens van maximaal 42 meter met voorzieningen in de plinten, een parkeercomplex én met inpassing van de te handhaven gebouwen.

Planning

In het proces is een belangrijke rol weggelegd voor de projectplanning. PAS bv levert hieraan haar bijdrage. Vanaf zomer 2016 wordt de projectplanning door PAS bv beheerd en vindt er de nodige afstemming plaats in de diverse werkgroepen. Elke discipline (ruimtelijke ordening, verkoop, civiel et cetera) kent eigen werkplanningen en dus is het van belang de onderlinge relaties goed in beeld te brengen. Een  ‘integrale planning’ en een ‘fasering kavels’ zijn daarbij goede instrumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van MSProject.

Concept woningbouw oostenburg

Wilt u meer weten over dit project en onze werkzaamheden? Neem dan contact op met Bert Haan via bha@pasbv.nl