Nieuws & blogs

Via onze nieuwsflitsen houden wij u regelmatig op de hoogte van onze advieswerkzaamheden bij opdrachtgevers. Naast onze corebusiness: hoogwaardig advies geven op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling, bestaat sinds vele jaren ons kennisinstituut de PAS Academy. Wij zijn voortdurend bezig met kennisontwikkeling en kennisdeling. Zowel intern als extern, voor opdrachtgevers, universiteiten en hogescholen. Via onze PAS Academy leren wij u in themabijeenkomsten of in een- of meerdaagse cursussen alles over planeconomie, exploitatieplannen, vastgoed rekenen, of juist over communicatieve performance.

 

De resultaten van deze sessies laten zien dat de deelnemers én een verdiepingsslag maken in de aanwezige kennis, procedures en formats én dat er naast inhoudelijke kennis een stevige(r) bewustwording ontstaat over het belang van communicatieve performance (communicatief optreden). De diverse opdrachtgevers die de sessies volgen om hun kennisniveau op te frissen of uit te breiden, spreken hierover een hoge waardering uit. Een waardering die ook wordt geuit door studenten en docenten van onze jaarlijkse vakinhoudelijke gastcolleges en masterclasses communicatieve performance.

In deze nieuwsflits een reactie op onze masterclass communicatieve performance aan de opleiding Planologie van de Universiteit Utrecht.

Planningateliers: masterclass communicatieve performance Universiteit Utrecht

Al een groot aantal jaren levert Rini Schreuder (directeur Communicatie en Organisatie van PAS bv) een gewaardeerde bijdrage aan het onderwijs voor planologie studenten aan de Universiteit Utrecht. In enkele masterclasses brengt hij deze studenten de finesses bij van effectvol communiceren en presenteren. Voor de studenten is dit een belangrijk onderdeel van de ’Planningatelier’ cursussen, waarin zij voor een gemeente in Nederland plannen moeten maken voor specifiek lokale ruimtelijke problemen, zoals dit jaar voor de gemeente Utrecht. De studenten presenteren deze plannen voor een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur, ambtenaren en andere geïnteresseerden, waaronder natuurlijk medestudenten, en een jury. Een jury die de regionale plannen en de presentaties beoordeelt. Rini maakt namens PAS bv deel uit van de jury en geeft de studenten nuttige feedback op hun presentatie performance.

Universiteit Mastercalss PAS bv

Eerste prijsuitreiking derdejaars studenten door Irene Willems, manager Opgavesturing Ruimte, gemeente Utrecht

Door de Universiteit Utrecht en de betrokken gemeenten wordt de inbreng van Rini altijd bijzonder gewaardeerd, omdat deze een logische aanvulling vormt op hun inhoudelijke en lokale kennis. Ook de studenten zijn vol lof over de masterclasses. Wij zien dan ook elk jaar weer uit naar deze bijzondere vorm van samenwerking.

Namens de opleiding Planologie van de Universiteit Utrecht,

prof. dr. Tejo Spit & dr. Patrick Witte