Nieuws & blogs

Transformatie van 180.000 m² haventerrein in Oranjestad naar een multifunctioneel gebied

Port city ArubaAl sinds de jaren ’90 heeft Aruba de ambitie om de structuur van de stad te verbeteren. De focus ligt daarbij op de oude haventerminal van Oranjestad. De plannen worden nu verder uitgewerkt. In 2015 is de containerterminal verplaatst naar Barcadera, aan de andere kant van de stad en bij de luchthaven. Om de commerciële strategie en visie van Aruba Port Authority (APA) uit te voeren en het haventerrein te transformeren hebben APA en Port of Amsterdam International (Havenbedrijf Amsterdam NV) in 2016 een meerjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Vanuit deze samenwerking is de afgelopen jaren gewerkt aan de plannen voor Port City Aruba.

Het plangebied van Port City Aruba betreft circa 180.000 m² voormalig haventerrein, gesitueerd aan de Caribische Zee,direct naast de Aruba Cruise Terminal en op loopafstand van het idyllische centrum van Oranjestad. Het nieuwe plan omvat een multifunctioneel gebied met een combinatie van appartementen, condo’s, horeca, recreatie, winkels en kantoren en de aanleg van een groot openbaar stadspark. Voor het plan zijn diverse scenario’s uitgewerkt variërend van 160.000 tot 190.000 m² bvo met een variatie in ontwikkelsnelheid. Het project moet één van de grootste herontwikkelingen worden van Aruba en moet de regio een flinke impuls geven op het gebied van wonen, werken en recreatie.

Bijdrage vanuit PASbv

In opdracht van Aruba Port Authority (APA) is PAS bv de afgelopen tijd, in samenwerking met Port of Amsterdam International (PoAI) en OZ Architecten, betrokken geweest bij dit project.

Plan Port city Aruba

De bijdrage richtte zich op het uitvoeren van de financiële haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling en het uitvoeren van verschillende scenarioanalyses. Deze financiële haalbaarheid is als integraal onderdeel van het totale businessplan van de herontwikkeling meegenomen en is gepresenteerd aan de minister van Aruba. Op basis van dit businessplan wordt een vervolg gegeven aan de uitwerking van dit ambitieuze plan.

Succesfactoren

De multidisciplinaire aanpak tussen het Havenbedrijf van Amsterdam (PoAI), het Havenbedrijf van Aruba (APA), OZ architecten en PAS bv maakt dat in een zeer korte tijdspanne de plannen zijn uitgewerkt. Het resultaat is een prachtige stedenbouwkundige visie die inhoudelijk, technisch en financieel dusdanig is beproefd dat de planvorming verdere voortgang kan vinden.