Het op Excel gebaseerde grondexploitatiemodel van PAS bv is geschikt voor elke planeconoom die niet in het harnas wil zitten van een database model, maar er wél zeker van wil zijn dat er geen rekenfouten worden gemaakt. Het model is op elke werkplek te gebruiken, het is snel te implementeren en u zit niet vast aan een servicecontract. Bij aankoop is telefonische ondersteuning inbegrepen.

Voor en door planeconomen

Het rekenmodel is door de adviseurs van PAS bv zelf ontwikkeld en al ruim 15 jaar in gebruik. Het model is gedurende deze periode beproefd, verbeterd en nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Het rekenmodel was in eerste instantie alleen voor intern gebruik bij PAS bv. Omdat bij steeds meer klanten de behoefte ontstond om, in eigen beheer, een goed grondexploitatiemodel aan te schaffen, is het rekenmodel doorontwikkeld tot een verkoopmodel.

Om te voorkomen dat er rekenfouten worden gemaakt, is het rekenmodel beveiligd, ook zijn controleberekeningen opgenomen en zijn er aan het model macro’s toegevoegd die ervoor zorgen dat het model op een juiste manier blijft rekenen. Op deze wijze kan de planeconoom zelf grip houden op de ingevoerde gegevens en er zeker van zijn dat het resultaat rekenkundig correct is bepaald.

MPG

De meerwaarde van het model is ook dat het uitermate geschikt is om het college van B&W en de gemeenteraad op een heldere en transparante wijze te informeren. Zo kent het model een samenvattingsblad waarop de belangrijkste kenmerken en financiële resultaten van het project met een overzichtskaart, grafieken en tabellen duidelijk worden weergegeven. Ook is er een speciaal blad ten behoeve van het opstellen van een Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG). Dit MPG-blad is eenvoudig te consolideren voor het gehele grondbedrijf.

Wij vertellen graag over de mogelijkheden

Naast de klassieke grondexploitatieberekening is het model ook te gebruiken ten behoeve van: budgetbewaking, een risicoparagraaf, het exploitatieplan, een verplichtingenadministratie, het residueel rekenen enz. Maar ook een nieuw thema als stedelijke herverkaveling heeft inmiddels een plek in het model.

Veel van onze klanten werken naar volle tevredenheid met het model. Bent u ook geïnteresseerd in het model? Neem dan vrijblijvend contact op met PAS bv voor een presentatie van het model.

 

Voor meer informatie:

Martijn Kooiman, mko@pasbv.nl

Frans-Maarten den Breejen, fbr@pasbv.nl