Nieuws & blogs

Naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie De markt voor bedrijventerreinen, organiseerde de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland op 16 juni een seminar dat in het teken stond van de toekomst van bedrijventerreinen.

De belangrijkste conclusies luiden dat herstructurering van bedrijventerreinen niet altijd wordt toegepast op bedrijventerreinen die daarvoor in aanmerking komen. Daarnaast dienen scherpere keuzes te worden gemaakt ten aanzien van nieuw aan te leggen bedrijventerreinen. PAS bv gebruikt deze inzichten voor de advisering van grondprijzen voor bedrijventerreinen.

U kunt het rapport downloaden via deze link http://www.platform31.nl/publicaties/de-markt-voor-bedrijventerreinen

Voor meer informatie neem contact op met Erik Lamfers via ela@pasbv.nl