Toen de ‘crisis’ een flinke wissel trok op de gebiedsontwikkeling begon er een spannende zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. Natuurlijk zijn er veel (nieuwe) financieringsinstrumenten die overwaaien uit het buitenland, maar welk instrument is daadwerkelijk toepasbaar op de Nederlandse praktijk?

Om antwoord te kunnen geven op die vraag zijn Platform31 en PAS bv samen met de steden Enschede en Maastricht begin 2014 de Verkenning nieuwe financieringsvormen gestart. Met als doel de toepasbaarheid van drie veelgenoemde ‘nieuwe financieringsvormen’ in gebiedsontwikkeling te testen. We onderzochten crowdfunding, fondsvorming en ingroeimodellen. Op 8 oktober jl. is de publicatie Verkenning nieuwe financieringsvormen gepubliceerd met de eerste inzichten en effecten in de praktijk.

De publicatie is een goede start geweest met veel handvatten die wij gaan uitwerken in de Verdieping financieringsvormen met de steden Eindhoven en Gouda.

U kunt het rapport downloaden via deze link http://www.platform31.nl/publicaties/verkenning-nieuwe-financieringsvormen-in-gebiedsontwikkeling

Voor meer informatie neem contact op met Martijn Kooiman via mko@pasbv.nl of bel PAS bv via 030 63 53 400.