Huidige trends en ontwikkelingen zoals bevolkingsdaling, individualisering, digitalisering en een meer faciliterende overheid vragen extra aandacht voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

PAS bv heeft een methode portefeuillemanagement ontwikkeld waarbij de gebruikers centraal staan. Hierdoor wordt optimaal ingespeeld op het wensenpakket van de gebruikers, rekening houdend met de financiën van de gemeente.

De methode bestaat uit het inventariseren en analyseren van de vastgoedportefeuille en de klanttevredenheid van de gebruikers. Op basis van de trends en ontwikkelingen wordt op operationeel niveau een inschatting gemaakt van het effect op de toekomstige vraag. Op basis hiervan kan gestuurd worden op de vastgoedportefeuille.

Indien uw interesse is gewekt is er een presentatie van het bijbehorende model beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Martijn Kooiman mko@pasbv.nl of bel PAS bv via 030 63 53 400.