Nieuws & blogs

Stedelijke Herverkaveling is een instrument om gronden onderling te ruilen met een vergoedingssystematiek. Deze systematiek houdt per eigenaar rekening met de waarde van het ingebrachte en het toebedeelde. Het toebedeelde ontstaat vanuit het ruilplan dat vervolgens is gevuld vanuit een gebiedsagenda die eerder in het proces is opgesteld. Door ruiling van grond en vastgoed worden de eigenaren, die willen ontwikkelen, beter in positie gebracht.

PAS bv heeft een model ontwikkeld waarin niet alleen de ruimtelijke component tot uiting wordt gebracht, maar waarin ook rekening wordt gehouden met de component tijd. Dit vertaalt zich in een berekening voor de kosten van tijdelijkheid en financieringslasten.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jan-Hans Jonker via jjo@pasbv.nl of Frans-Maarten den Breejen via fbr@pasbv.nl of bel PAS bv via 030 63 53 400.