Sinds 2010 vervult Martijn Kooiman (41) de functie van algemeen directeur bij PAS bv. Na 6 jaar verruilt Martijn deze functie voor de functie van directeur projecten. De reden is dat zijn passie nog steeds ligt op het inhoudelijke vlak van de gebiedsontwikkelingsprojecten waarin PAS bv adviseert. Zijn expertise ligt met name op het gebied van innovatieve publieke- en private grondexploitaties, vastgoedexploitaties en samenwerkingsvormen.Martijn Kooiman en Annelie Snijder

Vernieuwing in de leiding komt er met Annelie Snijder (28). Zij zal in haar functie als algemeen directeur de organisatorische taken binnen het bedrijf op zich nemen. Zij studeerde bedrijfskunde in Groningen (RUG) en Amsterdam (VU) en is zéker geen onbekende binnen het bedrijf. Vanaf 2004 is zij al actief bij PAS bv, waarvan de laatste jaren als hoofd personeelszaken en administratie. Ook is zij betrokken bij onze adviseringen met betrekking tot de vennootschapsbelasting voor gemeenten. Naast haar werkzaamheden als algemeen directeur bij PAS bv blijft Annelie actief binnen haar eigen bedrijf SFAA, een vernieuwende organisatie die gespecialiseerd is in financiële administratie en advies op maat voor het MKB.

De directie zal samen met de kennis- en productontwikkelingscoördinatoren, het team scherp houden én, samen met haar klanten, blijven sparren en blijven innoveren. Belangrijke speerpunten om zo tot de top 3 bureaus van Nederland te blijven behoren in haar markt. Rini Schreuder blijft als directeur communicatie en organisatie actief binnen PAS bv.

PAS bv

PAS bv, met vestigingen in Houten en Veendam, is een jong, dynamisch en toonaangevend bedrijf dat adviseert op het gebied van vastgoed, project- en gebiedsontwikkeling. PAS bv is gespecialiseerd in het sturen en beheersen van planontwikkelingsprocessen en speelt daarmee een belangrijke rol bij zowel kleinschalige als grootschalige planontwikkelingen in Nederland.

Als onafhankelijk adviesbureau is PAS bv met name actief in opdracht van gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, publiek-private samenwerkingsverbanden en provincies.

Wij stellen ons zelf als doel voorop te lopen bij nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Belangrijke thema´s waar wij ons op dit moment onder andere op richten zijn: demografische krimp, organische gebiedsontwikkeling, stedelijke herverkaveling en duurzaamheid.