Nieuws & blogs

Hoe opleiden van mensen kan leiden tot meer woningen.

Versnelling in de woningbouw begint bij voldoende bouwplannen. Voldoende bouwplannen bij voldoende bouwlocaties Voldoende bouwlocaties bij voldoende plannenmakers en voldoende plannenmakers begint bij opleiden. Kort samengevat kun je dus met het opleiden van mensen bereiken dat er meer woningen worden gebouwd. En door mensen op te leiden krijgen ze een goede baan en worden woningen ook nog eens beter betaalbaar, maar dat terzijde.

Het CBS meldt al een aantal jaar dat er spanning is op de arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2021 is dat nog weer verder toegenomen, het aantal vacatures groeide naar 387.000 en het aantal werkelozen daalde naar 370.000. Kortom er zijn 105 vacatures op elke 100 werkelozen en dat lijken er alleen nog maar meer te worden

Uiteraard is dit per branche of bedrijfstak verschillend, zo blijkt uit de conjunctuurenquête (CBS) dat het tekort aan arbeidskrachten in de specialistische dienstverlening in het eerste kwartaal van 2021 is toegenomen naar meer dan 40%! Kortom, er is schaarste aan goed opgeleid personeel.

 

Openstaande vacatures en werkloze beroepsbevolkingconjunctuurenquête (CBS)

bron: https://www.cbs.nl/                                                                                                                                                       bron: https://opendata.cbs.nl/

 

Plannenmakers

Nu is dat voor de beroepsgroep van plannenmakers voor woningbouwplannen niet vreemd. Er is al jaren een tekort aan planologen, stedenbouwkundigen, planeconomen etc. en dat wordt versterkt door een ander tekort namelijk het tekort aan woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen lijkt zich te stabiliseren rond de 70.000 per jaar terwijl de wens van het kabinet is om 100.000 woningen per jaar te realiseren. De vraag is waar de schoen wringt en hoe dit op te lossen. Er lijkt op zijn minst een relatie te liggen tussen beschikbaarheid van goed opgeleide arbeidskrachten (plannenmakers!) en het aantal gerealiseerde woningen.

Grafiek nieuwbouwwoningen

bron: https://www.cbs.nl/ 

 

Getallen

Hoe werkt dat dan? Nou eerst even de getallen: Gemeenten hebben of kopen grond, maken dit bouw- en woonrijp en verkopen kavels aan projectontwikkelaars die er woningen op bouwen. Voor de realisatie van deze bouwgrond heeft de gemeente een team van specialisten die samen per woning ongeveer 75 uur aan planontwikkeling besteden. Voor een project van 500 woningen betekent dit circa 37.500 uur. Als dit is uitgesmeerd over 5 jaar betekent dit nog steeds dat er 5,5 FTE bezig is met het maken van de plannen voor 500 woningen. Als we dit extrapoleren naar 70.000 woningen per jaar is dat 3.750 FTE per jaar. Het probleem ontstaat als deze capaciteit al beperkt aanwezig is en de behoefte er is om 100.000 woningen per jaar te realiseren, dan is er permanent 1.600 FTE extra nodig in de planvormingsfase en die mensen zijn er simpelweg niet.

 

Oplossing

De oplossing van het woningbouwtekort kan worden gezocht in het versnellen van het planproces, zorgen voor minder faalkosten, oplossingen als BIM en modulair en fabrieksmatig bouwen. Maar in de planvorming gaat dit nog niet zo snel, dit vraagt vaak slimme oplossingen en maatwerk.

 

Opleiden

Dan komen we toch uit bij het toevoegen van voldoende goed opgeleide arbeidskrachten om de versnelling waar te maken. Het toevoegen van nieuwe ervaren en goed opgeleide mensen om niet alleen de nieuwe behoefte op te vangen maar ook nog de 10 tot 20% uitstroom van goed opgeleide pensioengerechtigden in de komende de 5 jaar. Een enorme opgave.

Voor alleen al mijn vakgebied gaat het om een pool van circa 700 planeconomen in Nederland (1 per 25.000 inwoners). Als hier in de komende 5 jaar 20% van met pensioen gaan en we er eigenlijk al 20% meer nodig hebben om de 100.000 woningen per jaar te halen moeten we per jaar minimaal 50 planeconomen opleiden in heel Nederland.

Kortom, een oproep aan iedereen in het vakgebied om de handschoen op te pakken en goed opgeleide ruimtelijke planners van de universiteiten en hogescholen aan te nemen en op te leiden in de praktijk van gebiedsontwikkeling. Alleen met ervaren mensen lukt het simpelweg niet, leren en werken moet hand in hand gaan om snel op te schalen in capaciteit en kunde. Wij doen hier graag aan mee!

 

Auteur Martijn Kooiman

Advies nodig? Schakel PAS bv in!

Vragen over ons traineeship, onze cursussen, of wellicht een ander onderwerp? Neem contact met ons op! PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.