Nieuws & blogs

Houten/Amsterdam/Bodegraven – PAS bv, Bureau Stedelijke Planning B.V. en DWA gaan met tien participerende gemeenten van start met een uniek onderzoeksproject naar de relatie tussen duurzaamheid en (grond)prijsbeleid. De effecten van duurzame woningbouw op de prijsontwikkeling van nieuwbouwwoningen en bouwgrond worden in kaart gebracht. Dit biedt basis voor de vertaling van gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen naar gemeentelijk woon-en grondprijsbeleid.

Uniek is dat het vraagstuk vanuit technisch, financieel, markt- en juridisch perspectief wordt bekeken. Kortom, het complete plaatje van vastgoed- en gebiedsontwikkeling komt aan bod. Door middel van marktonderzoek wordt ook naar de gebruiker gekeken . In hoeverre is men bereid meer te betalen voor een duurzame woning? Met deze multidisciplinaire aanpak ontstaat een relevant en breed onderbouwd onderzoek en kunnen vernieuwende oplossingen geboden worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Amstelveen, Assen, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Kampen, Leek, Vlaardingen, Winsum en Zuidhorn.

Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling

Duurzaamheid is een niet meer weg te denken begrip in woningbouw en gebiedsontwikkeling. Verschillende klimaatdoelstellingen maken, naast de groeiende vraag onder afnemers, de toepassing van duurzame maatregelen bij de bouw van nieuwbouw woningen noodzakelijk. Leonie Wijsman, adviseur planeconomie en gebiedsontwikkeling bij PAS: “We hebben in de markt gemerkt dat er behoefte is aan handvatten voor de implementatie van duurzame ambities bij nieuwbouw. Dit leverde vaak vragen op, omdat er onduidelijkheid bestaat over de kosten, opbrengsten en vooral de verdeling ervan.”

Daarnaast wordt de vraag naar duidelijkheid op dit gebied alleen maar groter en relevanter. Ook , het regeerakkoord roept op tot extra stappen in verduurzaming. Frans Wittenberg, adjunct-directeur Wonen en Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning: “Duurzaamheid en duurzaam bouwen is een actueel en relevant onderwerp voor gemeenten. Het verduurzamingsproces zal alleen maar versnellen, terwijl er nog veel onduidelijkheid is. De tien gemeenten die participeren in dit onderzoek gaan op kop in de zoektocht naar antwoorden. Fijn om samen met hen met dit multidisciplinaire onderzoek vernieuwende oplossingen op het gebied van prijsbeleid en duurzaamheid te ontwikkelen.”
Uitvoer van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een theoretische verkenning aangevuld door technisch,- financieel,- en marktonderzoek gevolgd door een vertaling naar grondbeleid en een analyse van pilotprojecten. Hans van der Heide, senior consultant bij DWA: “Alle participerende gemeenten dragen een pilotproject aan waarbij zij een uitgesproken ambitie hebben om een nieuwbouwwijk gasloos en/of conform BENG te realiseren. Op basis van de uitgevoerde verkenning wordt ingezoomd op de praktijk om gevormde kennis te toetsen en maatwerk voor de wijken te bieden”.
Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich nog aanmelden voor participatie in het onderzoekstraject.