Nieuws & blogs

PAS b.v. , Bureau Stedelijke Planning en DWA zijn in samenwerking met elf participerende gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een aantal maanden geleden van start gegaan met een onderzoek naar de effecten van duurzaam bouwen op het (grond)prijsbeleid. Het unieke aan het onderzoek is dat het onderwerp vanuit technisch, financieel, markt- en juridisch perspectief wordt bekeken.

Maandag 22 januari heeft de tweede gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats in het Innovatiecentrum voor Duurzaam Bouwen (IcDuBo); midden in de indrukwekkende haven van Rotterdam. IcDuBo beschikt over een expositieruimte voor duurzame innovatieve producten, concepten en oplossingen. Aanwezig waren onderzoekspartners PAS BV, BSP en DWA, alle participerende gemeenten, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en ontwikkelaars Dura Vermeer en BPD.

De middag stond in het teken van de diverse pilotprojecten, de technische kant van duurzaam bouwen, ook gaven de ontwikkelaars een toelichting op hun visie op het onderwerp. De bijeenkomst werd afgetrapt met een presentatie van de stand van zaken van het onderzoek door PAS bv, DWA en BSP. DWA startte met een uitgebreide update van hun deelonderzoek, waarbij de focus lag op de meerkosten van diverse energieconcepten en wat dat betekent voor de TCO. Verrassend voor veel aanwezigen waren de meerkosten van de bouw wanneer BENG van kracht wordt. Bureau Stedelijke Planning lichtte welke – voorlopige – conclusies er te trekken zijn voor de meerwaarde van duurzame woningbouw.

Iedere gemeente deed vervolgens een pitch het door hen ingebrachte pilotproject toe. Dit gaf een goed beeld van de vraagstukken waar gemeenten tegenaan lopen en welke vragen er specifiek spelen op het gebied van grond(prijs)beleid. Veel gestelde vragen kwamen uit de hoek van financiële gevolgen van uitgesproken ambities en hoe je via contractvormen duurzaamheidseisen kunt vastleggen. De verschillende pitches hebben een inzage gegeven in hoe de verschillende gemeenten omgaan met grond(prijs)beleid i.r.t. duurzaam bouwen. Interessant is om te zien hoe de verschillende gemeenten op andere manieren omgaan met het realiseren van ambities. Om lering te trekken uit de pilotprojecten worden projecten binnenkort onder de loep genomen.

Na de inspirerende pitches werd er een rondleiding door het IcDubo verzorgd. Alle thema’s van duurzaam bouwen kwamen aan bod. Want praten over een warmtepomp is toch iets anders dan er een aanraken.

Namens BPD was Jos de Vries aanwezig. Jos de Vries heeft alle aanwezigen toegelicht wat de financiele effecten zijn van ambitiestappen in duurzaamheid. Aangegeven werd dat wanneer duurzaam bouwen aantoonbaar (financiële) voordelen oplevert, de consument bereid is tot hogere investering. De dag werd afgesloten door Femke van de Meeberg van Dura Vermeer met een presentatie over RijswijkBuiten. Een ambitieus project waarin 3.500 duurzame nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Opvallend: mensen kiezen bewust voor RijswijkBuiten vanwege de duurzame woningen. Het blijkt dat de mond-op-mond reclame van de financiële voordelen een goede marketingtool zijn voor de verkoop van duurzame woningen.

Wij kijken terug op een interessante, geslaagde en leerzame dag. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 19 maart. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd.