Nieuws & blogsStockphoto bouwplaats werkmannen

Ook in 2020 nog veel onzekerheid binnen Nederlandse gemeenten

De stikstofproblematiek houdt Nederland nog altijd in zijn greep. Zo is in veel Natura 2000-gebieden al jarenlang sprake van een overschot aan stikstof. Dat komt bijvoorbeeld door mest van landbouwbedrijven en door uitstoot van industrie en auto’s. Dit is natuurlijk hartstikke schadelijk voor de natuur. Hierdoor komen veel projecten in deze gebieden stil te liggen. Ook levert de stikstofproblematiek veel onzekerheid op ten aanzien van nog te ontwikkelen projecten. Kunnen deze nog wel doorgaan? Met hoeveel vertraging krijgen deze projecten te maken? Is het nog wel mogelijk om aan een gewijzigd bestemmingsplan of vergunning te komen? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Hoe je de stikstofproblematiek als gemeente te lijf kunt gaan? Dat lees je in dit artikel!

Financiële positie van gemeenten onder druk

Naast projecten die stil komen te staan is er nog veel meer aan de hand. De stikstofproblematiek zorgt namelijk dat de financiële positie van gemeenten onder druk kan komen te staan. Dat komt omdat in de financiële verantwoording van de jaarrekening door accountants wordt gevraagd naar de zekerheid/slagingskans van de uit te voeren projecten. Is de status onzeker? Dan kiezen sommige gemeenten om de financiën niet in het financiële rapport op te nemen. Het niet opnemen levert feitelijk een risico op. Want hoe zeker zijn de mogelijke opbrengsten? En kloppen de cijfers in het rapport dan nog wel?

Oplossing stikstofproblematiek: breng je risico’s goed in kaart

Gelukkig is bovenstaand probleem eenvoudiger op te lossen dan je misschien zou denken. Het actief in kaart brengen van de risico’s, het op waarde schatten van deze risico’s en de mogelijke gevolgen vormen het startpunt. Vervolgens zullen er beheeracties uitgewerkt moeten worden zodat de risico’s verkleind kunnen worden. Dat is wat er naar mijn mening nodig is op dit moment.

Het rekenen en tekenen in projecten, maar ook het slim nadenken over mogelijkheden om stikstofruimte te creëren is waar elke gemeente op dit moment mee bezig zou moeten zijn. Op die manier zijn de financiële gevolgen goed in beeld en de financiën, vanuit het perspectief van het thema stikstof, ook onder controle. PAS bv kan daar bovendien bij helpen.

Stikstof risico inventarisatie door PAS bv

Hoe we dat doen? Gemeenten kunnen bij PAS bv terecht voor een zogeheten stikstof risico inventarisatie. Met deze inventarisatie brengen wij, op basis van een kwalitatieve analyse, de risico’s in beeld. Daarbij worden de volgende vragen beantwoord:

  • Waar liggen de stikstofgevoelige gebieden ten opzichte van de ontwikkellocatie?
  • Hoe staat de situatie er planologisch voor?
  • Welke ‘stikstofruimte’ is er beschikbaar in de omgeving?
  • Welke financiële gevolgen heeft het stilleggen van de projecten?
  • Welke alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden zijn er?

Dit zijn enkele vragen die tijdens de stikstof risico inventarisatie beantwoord zullen worden. Door het beantwoorden van deze vragen wordt het mogelijk om in projecten bij te gaan sturen. PAS bv bekijkt welke actiepunten ingezet moeten worden en wat de resultaten hiervan zijn. Ook wordt er goed gekeken naar de middelen die ingezet moeten worden.

Advies nodig over de stikstofproblematiek? Schakel PAS bv in!

Het koppelen van de financiële gevolgen in gebiedsontwikkeling van ‘de ruimte’ is één van de kernkwaliteiten die Adviesbureau PAS bv in huis heeft. Het wordt daardoor mogelijk om een goed stikstofbeleid binnen uw gemeente te gaan voeren. Heeft uw gemeente dus behoefte aan een risico inventarisatie op het gebied van stikstof? Dan bent u bij Planeconomie Adviesbureau PAS bv aan het juiste adres! Door onze jarenlange ervaring kunnen onze adviseurs u perfect begeleiden en van alle benodigde informatie voorzien. Schakel één van de adviseurs van PAS bv in! Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.