Nieuws & blogsPlaneconomie en gebiedsontwikkeling tijdens de coronacrisis

Handen uit de mouwen: ook in de anderhalve meter samenleving

Gedwongen door het coronavirus zijn we inmiddels min of meer gewend geraakt aan het thuis werken en bereiden we ons voor op het ‘nieuwe normaal’: de anderhalve meter samenleving. Verbazingwekkend was te zien hoe de omslag in het werkveld om zich heen greep. Na enige opstartproblemen wordt er inmiddels op allerlei platformen met video gebeld of vergaderd. Op die manier blijft Nederland draaien en komen projecten niet stil te liggen. Belangrijk, want op het gebied van planeconomie en gebiedsontwikkeling is stilstand funest. Gelukkig zijn er genoeg gemeenten die het goede voorbeeld geven.

Het goede voorbeeld

Op 7 april nam de Eerste Kamer de Tijdelijke wet digitale besluitvorming gemeenten en provincies aan. Op 14 april had PAS bv haar primeur een toelichting te mogen geven in de digitale raadsvergadering van Goirle over de grondexploitatie van de nieuwe woonwijk Bakertand.

Gelukkig realiseert de gemeente Goirle zich de urgentie van de voortgaande planvorming. Ook de gemeente Rotterdam, waar PAS bv o.m. adviseert over de financiële impact van grootschalige gebiedstransformaties, zoals Merwe-Vierhavens en de Alexanderknoop, voelt deze urgentie. Rotterdam heeft eind 2018 een akkoord gesloten met projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties over de bouw van 18.000 woningen in een tijdsbestek van vier jaar. Hiermee probeert de stad de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Inmiddels zitten er 5.000 – 7.000 woningen in de pijplijn. Wethouder Kurvers van Bouwen en Wonen doet er dan ook alles aan om de bouw draaiende te houden. Want, zoals hij zegt: “de bouw is onze economische motor en als die stilvalt ben je zelf de veroorzaker van een recessie”.

Woningmarkt: van doorstromers naar starters

Wat voor Rotterdam geldt, geldt voor het overgrote deel van Nederland. Gelet op de krapte en de lage rentestand lijkt de woningmarkt vooralsnog weinig last te hebben van de intelligente lockdown. Evenwel is de verwachting dat, afhankelijk van de aard en lengte van de lockdown, het gemiddeld besteedbaar inkomen zal dalen. Daardoor zullen er dit jaar minder woningen verkocht worden. Het komende jaar zullen de huizenprijzen voor het eerst sinds 2014 weer kunnen dalen. Dit zal betekenen dat de focus van de markt verschuift van doorstromers naar starters. Zij kunnen dan profiteren van de door doorstromers grotere aantallen aangeboden woningen.

Voortgang plannen moet gewaarborgd worden

Genoemde marktbeweging vraagt om een flexibele programmering van bouwlocaties en inzicht in de financiële gevolgen van aanpassing van het woningbouwprogramma en verdeling van risico’s tussen betrokken partijen. Zoals tijdens de kredietcrisis zullen plannen opgeknipt moeten worden in overzichtelijke financiële eenheden, zodat de voortgang wordt gewaarborgd. Ook dient er ruimte te worden gecreëerd voor een groter aanbod in een lager geprijsd segment. Daarbij dient niet alleen de aandacht uit te gaan naar de lopende projecten, maar ook naar de plannen op langere termijn. Anders valt de bouwketen over enige tijd stil met alle gevolgen van dien.

PAS bv zorgt dat ieder plan doorloopt

Met hun kennis van de markt en ervaring met financiële modellen leveren de adviseurs van PAS bv gemeenten, project-ontwikkelaars en woningbouwcorporaties inzicht in de gevolgen van de coronacrisis voor hun korte en lange termijn plannen. Daarbij zetten zij op proactieve wijze hun brede kennis en kunde over vastgoed- en gebiedsontwikkeling in om hun klanten behulpzaam te zijn bij besluitvorming over projecten. Vooralsnog doen zij dat op gepaste afstand en vanuit 25 vestigingen, maar onverminderd enthousiast. Want het motto voor de komende tijd luidt: “Handen uit de Mouwen”.

Advies nodig? Schakel PAS bv in!

De specialisten van PAS bv staan dus ook tijdens de coronacrisis klaar voor gemeenten en andere opdrachtgevers. Dat doen wij op het gebied van planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht. Corona Impact Analyse nodig? Dan bent u bij Planeconomie Adviesbureau PAS bv aan het juiste adres! Door onze jarenlange ervaring kunnen onze adviseurs u perfect begeleiden en van alle benodigde informatie voorzien. Schakel één van de adviseurs van PAS bv in! Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor ons kantoor in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.