Nieuws & blogs

Het is de uitdrukkelijke wens van zowel bewoners als ondernemers in Haren om het parkeren klantvriendelijker te maken. In de huidige situatie wordt de tijdsdruk, door het vooraf moeten betalen, als knelpunt gezien. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een verkeerskundig onderzoek naar een aantal mogelijke parkeerregimes, zoals het volledig vrij parkeren, het eerste 1,5 uur vrij parkeren, het instellen van een blauwe zone of een combinatie van deze genoemde regimes.

PAS bv verzorgt de planeconomische begeleiding van de grondexploitaties in Haren. Eén van de projecten is Haderaplein: een centrumontwikkeling op gemeentegrond met een supermarkt, dagwinkels, appartementen en een ondergrondse parkeergarage.

Omdat een deel van de parkeervoorziening (parkeerterrein en parkeergarage) wordt mee verkocht, heeft het wijzigen van het parkeerregime een grote invloed op de grondwaarde van dit project. Door het invoeren van vrij parkeren of een blauwe zone zal de toekomstige eigenaar parkeeropbrengsten mislopen. De financiële verwevenheid  heeft geresulteerd in dit veelomvattende aanvullende onderzoek, waarbij PAS bv 5 verschillende ontwikkelvarianten en 5 verschillende parkeerregimes onderzocht.

Parkeren gemeente Haren

Dankzij een multidisciplinair onderzoeksteam, bestaande uit een verkeerskundige, een projectleider, een controller en onze  planeconoom, is dit onderzoek succesvol afgesloten. Bovendien geeft dit onderzoek inzicht in de financiën op jaarlast voor zowel de grondexploitatie als de totale begroting van de gemeente Haren.

Wilt u meer weten over dit project en onze werkzaamheden? Neem dan contact op met PAS bv,  mail naar info@pasbv.nl of bel naar 030 63 53 400.