De knoop ontward en sturen vanuit inzicht en beleid

De gemeente Steenwijkerland heeft, net als de meeste andere gemeenten, veel panden in haar bezit. Veelal zijn deze panden ontstaan in de periode van de Wederopbouw van de vorige eeuw. Een tijdperk, waarin ook de opvatting heerste dat de overheid het voortouw moest nemen bij het opzetten van de verzorgingsstaat. Tegenwoordig kijken veel gemeenten met andere ogen naar hun eigen bezit, onder andere door de volgende opvattingen:

  • Gemeenten moeten met betrekking tot voorzieningen meer faciliterend te werk gaan;
  • Bezit van vastgoed is geen doel op zich;
  • Burgers worden mondiger en op hun zelfredzaamheid wordt een groter beroep gedaan. Dit komt mede doordat de overheid niet overal een oplossing voor heeft en dat gemeenten te maken hebben gehad met bezuinigingen vanuit de rijksoverheid.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Steenwijkerland vooral het beheren en het onderhouden van de panden verder geprofessionaliseerd door het opzetten van een Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) met een vooruitkijk naar de komende 10 jaar. Voor de gemeente Steenwijkerland geldt dat men, vanuit de rol van vastgoedbeheerder, meer de overstap wil maken naar de rol van vastgoedmanager en vastgoedstrateeg. Dit heeft ertoe geleid dat er nu wordt gewerkt aan het opstellen van een Accomodatiebeleid voor alle gemeentelijke panden.Gemeente Steenwijkerland Ontwikkeling accomodatiebeleid

Rol PAS bv

Tijdens het formuleren van de uitgangspuntennotitie met alle afdelingen binnen de gemeente is in gezamenlijkheid een lijst opgesteld met de informatiebehoefte over de panden, die in het bezit zijn van de gemeente. In totaal betreft het hier zo’n 30 indicatoren per pand. Vervolgens zijn voor circa 180 panden deze gegevens bij de verschillende afdelingen achterhaald en verwerkt in een basislijst. Bij deze inventarisatie zijn ook de verschillende informatiebronnen binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt en zijn factsheets per pand opgesteld.

Factsheet voorbeeldDit heeft uiteindelijk geresulteerd in een objectieve beoordeling van de voorzieningen. Bij de beoordeling kwamen al snel de belangrijke gemeentelijke speerpunten vanuit beleid naar voren. Daarna is de discussie ontstaan welke voorzieningen van groot belang zijn en op welke wijze deze het beste voor maatschappelijk en financieel rendement kunnen zorgen én welke rol daarbij voor de gemeente is weggelegd. Eveneens is met de gemeente Steenwijkerland meegedacht over de rollen binnen het scala van maatschappelijk vastgoed en op welke wijze deze kunnen worden vastgelegd.

Wilt u meer weten over dit project en onze werkzaamheden? Neem dan contact op met René Schenk via rsc@pasbv.nl