Nieuws & blogsSpringplank Traineeship

Al jaren is er een enorme schaarste aan goed opgeleide planeconomen en deze vraag blijft toenemen onder druk van de huidige woningbouwopgave. De nieuwe aanwas blijft beperkt omdat gemeenten en adviesbureaus beperkte capaciteit hebben (of beschikbaar stellen) om een goede begeleiding te geven. De Corona situatie, met veel thuiswerken en weinig contactmomenten, heeft hier zeker niet positief aan bij gedragen.

Vanuit de PAS Academy hebben wij begin 2021 de handdoek opgepakt om er aan bij dragen om dit (structureel) op te lossen. Het idee is eigenlijk niet nieuw: een traineeship van 2 jaar waarin net afgestudeerden 1 dag in de week opgeleid worden en 4 dagen per week ervaring opdoen bij verschillende partijen.

“Learning on the job” met een goede begeleiding door een senior planeconoom en een stevig opleidingsprogramma.

Wat houdt de traineeship in?

In feite hebben wij ons eigen interne opleidingstraject opgeschaald. Waar we sinds 1993 elk jaar enkele junioren opleiden om het mooie vak van planeconoom te leren hebben we nu 4 tot 5 keer zoveel trainees in opleiding. Zij volgen klassikaal een goed uitgedacht en compleet pakket met vakken die samen de basis vormen voor de theorie die je moet kennen als planeconoom. Deze vakken worden gegeven door zowel interne als externe docenten, afgewisseld met praktische opdrachten, toets- momenten en afgesloten met een examen.

Naast de theorie is er gedurende de periode van 2 jaar de kans voor de trainees om vanaf dag één mee te draaien bij de meest uitdagende gebiedsontwikkelingen van Nederland. Mede dankzij de samenwerking van PAS bv met een tiental gemeenten en een provincie beschikken we over prachtige plekken om werkervaring op te doen als planeconoom. Hierbij wordt de trainee snel zelfstandig aan het werk gezet, maar wel onder supervisie van een ervaren senior zodat ontwikkeling en zekerheid geborgd is.

Risico’s van de traineeship planeconomie

Het succes van een traineeship wordt vaak overschat, en valt of staat dan ook met goede implementatie. Hoe makkelijk is het om onder het mom van een traineeship jonge mensen aan te trekken en zonder enige vorm van begeleiding en opleiding aan het werk te zetten. Veelal uit nood geboren, omdat in de huidige arbeidsmarkt ervaren mensen schaars zijn.

Vanaf de start van dit traineeship bij PAS bv is deze valkuil onderkent en ondervangen door vanaf de eerste intake tot het eind van de opleiding het ontwikkeltraject uit te stippelen en te voorzien van een assessment, opleidingsprogramma,  goede werkafspraken én monitoring. Daarnaast vindt borging plaats door de aanwezigheid van een opleidingscoördinator, goede docenten uit de praktijk en begeleiding door ervaren vakmensen vanuit de deelnemende partijen.

Welke kansen biedt de traineeship?

Inmiddels is het traineeship bijna 2 jaar operationeel en zien we dat vooral de kansen die het traineehip biedt de overhand hebben. Vooral vanuit het perspectief vanuit de trainee gezien zijn er vele voordelen:

  • Na de afgeronde Bachelor of Master opleiding verder verdiepen in de planeconomie onder begeleiding van top docenten uit de praktijk.
  • Vanaf de eerste maand aan de slag bij een (grote) gemeente met een zeer gevarieerd aanbod aan mooie uitdagende projecten.
  • Uitstekende begeleiding vanuit de deelnemende partijen en altijd meer dan 30 PAS collega’s achter de hand voor het stellen van vragen.
  • Afwisseling door een roulatiesysteem, waardoor je om de 8 tot 12 maanden bij een andere partij aan de slag gaat en dus in meerdere keukens kan kijken.
  • Ontwikkeling van soft skills en communicatieve performance.
  • Na 2 jaar een diploma planeconomie op zak en 3.000 ‘vlieguren’ achter de rug en klaar voor een mooie carrière in de planeconomie!

Daarnaast is het voor de deelnemende partijen van groot belang om mee te doen. Naast concrete “handjes” om te helpen op de afdeling biedt het veel mogelijkheden:

  • Enthousiaste inbreng van net afgestudeerde trainees met nieuwe frisse ideeën in projecten en op de afdeling zelf.
  • Mogelijkheid om middellange termijn doelen en knelpunten in de personeelsplanning op te lossen met een ingroeimodel.
  • Deelname aan kennissessies die vanuit PAS bv worden georganiseerd.
  • Directe toegang tot de backoffice van PAS bv voor actuele kennis en kunde in de breedte van planeconomie en gebiedsontwikkeling;

Heeft de traineeship planeconomie je interesse gewekt?

Heb jij als trainee of u als teamleider planeconomie bij een gemeente interesse om te praten over de traineeship planeconomie en gebiedsontwikkeling? Neem gerust contact op met Martijn Kooiman voor een kennismakingsgesprek! Mail naar mko@pasbv.nl of bel naar 030 63 53 400.

Martijn Kooiman