Kansen in coronacrisis

Door de coronacrisis is er minder vliegverkeer en houden luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen aan de grond. Hierdoor is er tijdelijk behoefte aan extra parkeerplekken. Twente Airport heeft die extra parkeerruimte beschikbaar. Op dit moment parkeert Lufthansa zes van zijn Boeing 747- 400 vliegtuigen op de luchthaven. Ook staan er 2 A220 vliegtuigen, in afwachting van betere tijden, geparkeerd. Naast het parkeren verrichten verschillende onderhoudsbedrijven ook lichte onderhoudswerkzaamheden aan de vliegtuigen. Dat is belangrijk omdat de vliegtuigen anders hun luchtwaardigheidscertificaat en daarmee ook hun economische waarde verliezen. Het plan om onderhoudsactiviteiten op Twente Airport te ontwikkelen krijgt hiermee een vliegende start.

Positief voor de lokale economie

De extra parkeerruimte en de onderhoudswerkzaamheden aan de vliegtuigen creëren een positieve bijdrage aan de bedrijvigheid op Technology Base, waar Twente Airport onderdeel van uitmaakt. De ontstane extra werkgelegenheid op het vliegveld zorgt voor een mooie economische ontwikkeling in de regio.

Die positieve ontwikkeling is hard nodig. Want waar Twente Airport juist groeit heeft Technology Base in zijn geheel juist te maken met flinke uitdagingen. PAS bv adviseert Technology Base op strategisch gebied en op het voeren en bewaken van de vastgoed- en grondexploitatie.

Foto 1. Vliegtuigen van Lufthansa parkeren op Twente Airport

Vliegtuig twente airport

Technology Base

Technology Base is een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. Het circa 500 hectare groot plangebied, gelegen tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo, bestaat uit voormalige defensiegronden behorende bij het vroegere ‘Vliegbasis Twenthe’. De kernopdracht is om het gebied dusdanig te transformeren dat het gaat functioneren als een ‘vliegwiel’ voor een economisch sterker en duurzamer Twente.

Centraal daarin staat de ontwikkeling van Technology Base, dé plek voor bedrijven die willen ontwikkelen, testen en real-life situaties willen simuleren. Zo kan op het wijds uitgestrekte terrein getest worden met drones en zijn er grote binnen- en buitenruimtes voor het oefenen en trainen van rampscenario’s in de ‘safety- en securitysector’. Een deel van de voormalige F16 shelters zijn reeds getransformeerd tot vaste, inspirerende onderkomens voor innovatieve bedrijven.

Foto 2 verbouwde F16 shelter

Verbouwde F16 shelter

De omliggende locaties (voorheen van defensie voor legering, opleiding en onderhoud) worden ontwikkeld tot kwalitatieve woon- en werkgebieden in het groen. Historische panden worden getransformeerd tot woningen en er worden nieuwe kavels voor woningbouw uitgegeven. Op enkele locaties is er een invulling met leisure en worden grote evenementen georganiseerd. Een deel van het voormalige luchthaventerrein is heringericht tot een circa 140 hectare groot natuurgebied (‘Ecologische Hoofdstructuur’).

Impact corona op Technology Base

De impact van corona vormt voor het bedrijventerrein, en de nog uit te geven kavels op het woonpark ’t Vaneker, een bedreiging. Vertraging in het uitgiftetempo is op het eerste oog beperkt door de lage rentestand. Dalende grondprijzen en/of een langdurige doorloop van de crisis kunnen wel een groot effect hebben op het resultaat. Door faillissementen kan er leegstand ontstaan in de panden die Technology Base verhuurt.

Gebiedsontwikkeling 2.0

Naast de coronacrisis heeft Technology Base nog meer uitdagingen. Technology Base is een voormalig defensieterrein. Bij werkzaamheden is de mogelijke aanwezigheid van munitie en verontreiniging een constant aandachtspunt. Door de ligging nabij natuurgebieden en de stikstofproblematiek is het puzzelen op het gebied van vergunningverlening en ruimtelijke procedures. Dat vraagt om een proactieve aanpak op het gebied van gebiedsontwikkeling.

Andere uitdagingen zijn het ontwikkelen van een financieel gezonde luchthaven, het concept organische ontwikkeling, grijze gebieden in de fiscale wetgeving, gronden die in erfpacht worden uitgegeven, de aandacht voor duurzaamheid, parkmanagement en interessante vraagstukken op het gebied van governance. Allemaal punten waar PAS bv perfect bij kan helpen.

Kortom: het is nooit saai bij Technology Base. Voor een impressie van het gebied, met aandacht voor de prachtige natuur, kunt u op 18 september (19:45 u) kijken naar het programma Vroege Vogels of op deze link klikken voor een virtuele tour!

Advies nodig? Schakel PAS bv in!

PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomie, gebiedsontwikkeling, grondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.