Nieuws & blogskleine gemeente

Afgelopen najaar zijn we door een kleinere provinciale gemeente in het midden van het land benaderd om 3 casussen te vervullen leidend naar een mogelijk vervolg als vervanging van de met pensioen gaande planeconoom. De adviezen die aan de hand van de casus zijn gemaakt zijn reeds overgedragen aan de gemeente, en hebben geresulteerd in de overname van de planeconomische rol binnen de gemeente.

Werken als planeconoom bij een kleinschalige gemeente brengt verschillende uitdagingen en complexiteiten met zich mee. In deze nieuwsflits gaan we dieper in op de belangrijkste uitdagingen voor planeconomen bij bescheiden gemeenten en waarom de keuze voor een planeconomisch bureau u voordeel kan bieden.

Zelfstandigheid

Eén van de uitdagingen als planeconoom bij een kleinere gemeente is dat u vaak de enige planeconoom bent binnen de gemeente, wellicht niet eens voor een volle fte. Hierdoor zijn er geen mogelijkheden om te sparren over complexe opgave en komen alle financiële vragen in verband met de projecten in uw mailbox, wat voor grote problemen kan zorgen bij (tijdelijke) afwezigheid.

kleine gemeente in nederland

Het allerbelangrijkste probleem in onze ogen is echter dat er geen mogelijkheid is om het vier-ogen principe goed toe te passen bij belangrijke berekeningen.  Denk aan het opstellen of actualiseren van de grondexploitaties en grondverkopen.        Ieder mens maakt wel eens een fout, dit geldt ook voor ons als planeconomen. Als zelfstandig planeconoom bestaat er de kans dat er niemand is die uw werk en berekeningen op een goede manier kan controleren. Betreffende de actualisaties worden deze problemen wellicht opgepikt door de accountant maar fouten bij berekeningen betreffende de haalbaarheid en          verkopen / aankopen kunnen tot heftige discussies en of grote vertragingen leiden. Een frisse blik van een mede planeconoom kan dit voorkomen.

Korte lijnen

Een andere uitdaging zijn de korte lijnen binnen ‘kleinere’ gemeenten. De lokale ontwikkelaars, ondernemers maar ook burgers hebben vaak directe lijnen naar het bestuur. Hierdoor zijn de bestuurders soms nog eerder geïnformeerd door de betrokkenen dan dat u samen met de projectleider het bestuur hebt kunnen informeren. Daarnaast komt het nog wel eens voor dat er toch over zaken gesproken wordt bij de lokale (sport)verenigingen waardoor je niet de gelegenheid krijgt om de juiste uitleg te geven. Concrete toezeggingen kunnen natuurlijk nooit worden gedaan, maar er kunnen wel zaken worden geïnterpreteerd welke vervolgens tegen u worden gebruikt in gesprekken en onderhandelingen. Dit alles kan soms voor complexe situaties zorgen.

Qua werkzaamheden kunt u de korte lijnen ook in je voordeel laten werken. Het ambtelijk apparaat is niet zo groot en de weg naar het bestuur is dus kort. Hierdoor zit u als planeconoom veel sneller met een wethouder aan tafel waardoor processen ook in een versnelling kunnen komen. Zo heeft ieder nadeel ook zijn voordeel.

Wat kan PAS bv voor u betekenen!

Wellicht leest u als planeconoom of teammanager het bovenstaand verhaal en herkent u de uitdagingen die geschetst worden. De korte lijn kunnen wij als PAS bv niet voor u oplossen, wel hebben we veel ervaring die in uw voordeel kan werken op het moment dat u met PAS bv werkt. Het vier ogen principe of extra inzet bij afwezigheid kan door de omvang van een plan economisch bureau als PAS bv zekerheid bieden! Onze specialisten kunnen bijvoorbeeld het jaarlijkse actualisatie traject van u overnemen. Hierdoor heeft u gewoon tijd voor de dagelijkse werkzaamheden en hoeft u alleen tijd te steken in het bespreken en controleren van de uitkomsten waardoor gelijk het vier-ogen principe is gewaarborgd. Uiteraard zijn wij ook beschikbaar voor korte adviezen of kleinschalige detacheringen waardoor u de gewenste sparringpartner hebt bij de complexere uitdagingen. Lees ook eens een van onze PAS vertelt blogs, hierin vertellen wij over projecten waar wij als PAS bv een rol in spelen.

Heeft u vragen of wil u gelijk informeren naar de mogelijkheden stuur dan een mail naar info@pasbv.nl of neem telefonisch contact op met onze kantoren in Groningen (0598 61 23 80) of Houten (030 63 53 400).