Nieuws & blogsVerhuizen naar perifeer gebied

Recentelijk meldde het CBS dat het aantal mensen dat vanuit de randstad verhuist naar andere delen van het land sinds 2017 toeneemt. Sterker nog, in 2020 waren er meer verhuisbewegingen uit de randstad dan andersom. Het gaat met name om partners zonder kinderen en 30-plussers. Waar komt deze ontwikkeling in verhuisbewegingen vandaan en wat betekent dit voor de gemeentes? Dat leest u in dit artikel.

Saldo verhuisbewegingen

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 24-2-2021

Wat is de reden achter deze verhuizingstrend?

Hart van Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd onder hun groep van 3000 panelleden. De uitkomst van dit onderzoek kwam op het volgende neer: Het lijkt er op dat iedereen opzoek is naar meer rust en ruimte voor zijn geld. 17% van de ondervraagde panelleden gaf namelijk aan aangetrokken te zijn tot het platteland door de lagere prijs van de huizen. 13% gaf aan meer natuur om zich heen te willen hebben en 12% gaf aan dat de ruimte de voornaamste reden voor verhuizen zou zijn.

De coronamaatregelen versterken deze tendens. Werknemers werken vaker thuis en hebben daardoor steeds vaker behoefte aan ruimte. De verwachting is dat we ook de komende jaren meer thuis zullen werken dan voorheen het geval was. Dit kan ertoe leiden dat de drukte op de woningmarkt in de randstad iets zal afnemen, maar tegelijkertijd de schaarste in perifere regio’s zal versterken. Gemeentes van zowel binnen als buiten de randstad zullen op deze ontwikkelingen in de verhuisbeweging moeten inspelen.

Wat betekent dit voor de gemeentes?

Voor de gemeentes in de randstad zal er op korte termijn niet veel veranderen. Mogelijk neemt de krapte op de woningmarkt lichtelijk af in het dichterbevolkte deel van het land, maar de problematiek zal hierdoor niet volledig verholpen worden.

In de perifere regio’s zal de druk op de woningmarkt verder toenemen. Hier wordt de vraag naar nieuwe woningen immers nóg groter. Gemeentes zullen hun woonvisie en woningbehoefte analyses moeten actualiseren aan de hand van deze trend. PAS bv kan u helpen om te zoeken naar locaties waar haalbare gebiedsontwikkeling mogelijk is.

Heeft u vragen over dit of een ander onderwerp? Neem contact met ons op en wij helpen u verder!