Nieuws & blogsNieuwbouw woningbouwimuls

Doormiddel van de subsidieregeling woningbouwimpuls ter waarde van €1 miljard stimuleert het kabinet de bouw van betaalbare woningen. Hiermee biedt het kabinet financiële steun aan de enorme woningbouwopgave. Inmiddels zijn de 1e en 2e tranche van de woningbouwimpuls achter de rug en heeft PAS bv diverse gemeenten mogen ondersteunen bij het indienen van subsidieaanvragen. Een aantal maanden geleden maakte wij in onder blog “De noodzaak én het succes van de woningbouwimpuls” de balans op. Inmiddels is bekend geworden wanneer de 3e tranche van start gaat. “September 2021 opent de derde ronde woningbouwimpuls”.

Inkijk in de 3e Tranche

In de eerste tranche is uiteindelijk aan 27 projecten in totaal €290 miljoen toegekend en in de tweede tranche €266 miljoen. Samen goed voor 96.000 woningen in 57 projecten. Voor de 3e en laatste tranche is in totaal circa €250 miljoen euro beschikbaar. In december zal duidelijk worden welke gemeenten een bijdrage krijgen voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen.

In onze vorige blog spraken wij over een mogelijke verlaging van het aantal netto toe te voegen woningen per projecten van 500 naar 200. Inmiddels is deze verlaging ook realiteit geworden, zodat woningmarktregio’s met veel kleine gemeenten ook aanspraak maken op subsidie.

Deze regeling is alleen van toepassing op regio’s waarvan het aantal kleine gemeenten (minder dan 50.000 inwoners) boven de 75% ligt. Dat speelt vooral in gemeente in de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Indien gemeenten binnen deze regio reeds een aanvraag hebben ingediend voor een project met meer dan 500 woningen kunnen zij niet in aanmerking komen voor de lagere grens.

Voorwaarde regeling

Om gebruik te maken van de subsidie regelen dient uw project aan de volgende voorwaarde te voldoen.

  • Uw aanvraag heeft betrekking op een afgebakend projectgebied
  • Binnen het projectgebied worden ten minste 200 woningen toegevoegd
  • Uw project kent een aantoonbaar publiek financieel tekort
  • De maatregelen die leiden tot het publiek tekort zijn publieke investeringen die voor woningbouw noodzakelijk zijn
  • Medeoverheden moeten ten minste 50% van het publiek financieel tekort dekken. De bijdrage van de woningbouwimpuls bedraagt maximaal 50%
  • Minimaal 50% van de woningen zijn betaalbare woningen

Voldoet u hieraan? Dan kunnen wij u helpen om een goede aanvraag te kunnen doen. Wij hebben inmiddels op verschillende plekken eerder een succesvolle aanvraag gedaan voor gemeenten en kunnen die ervaring ook in uw projecten inzetten.

Advies nodig? Schakel PAS bv in!

PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.