Nieuws & blogsGemeente Deurne

Het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties heeft gisteren (16 december 2021) aangekondigd dat bij 36 woningbouwprojecten een financiële bijdrage krijgen uit de woningbouwimpuls. Met deze WBI-subsidie worden ruim 44.000 woningen gerealiseerd.

De gemeente Deurne heeft ruim 32.000 inwoners verdeeld over ruim 14.000 woningen. De in Noord-Brabant gelegen gemeente heeft ook te horen gekregen een gedeelte van deze subsidie toegekend te krijgen. Om precies te zijn wordt er 1.6 miljoen euro vrijgemaakt voor de bouw van 309 nieuwe woningen. PAS bv heeft geholpen in het proces voor het realiseren van deze subsidie. In dit korte interview met Manuela van Baar-Hillen, projectleider bij de gemeente Deurne, stellen wij een aantal vragen om dit project beter in kaart te krijgen.

Welke rol heeft PAS bv gespeeld bij de WBI-subsidie aanvraag?

PAS bv heeft zowel een ondersteunende als adviserende rol gehad.  Zo hebben jullie geadviseerd over de grondopbrengsten, dus direct over de exploitatieberekeningen. Daarnaast hebben jullie ook ondersteunt bij de aanvragen, en jullie know-how ingezet over de belangrijkste zaken die je in een WBI-subsidie aanvraag moet zetten. We hebben dus gebruik gemaakt van de kennis en kunde van PAS bv.

Waar ken je PAS bv van?

Dat is wel een leuke om te vermelden. Onze wethouder heeft contact opgenomen met gemeente Geldrop Mierlo, waar jullie eerder al succesvol hebben geadviseerd over een woningbouw impuls subsidie daar. Daar waren ze heel tevreden over de ondersteuning door jullie. Eigenlijk zijn we dus bij jullie gekomen door de positieve reclame van de gemeente Geldrop Mierlo.

Wat is het belang van de WBI-subsidie voor het project in Deurne?

De WBI-subsidie is van groot belang voor dit project. Zonder subsidie kan het project niet doorgaan, dan zouden er onvoldoende middelen zijn om alles te kunnen realiseren.

Heel erg belangrijk dus, want 309 woningen is voor de gemeente Deurne, en deze regio een substantieel aantal. En eigenlijk gaat het om 316 nieuwe woningen, maar de 7 binnen het gebied te slopen, verouderde woningen mogen niet worden meegeteld als “nieuw”.  De gemeente wil graag een probleem voor de woningzoekenden, de omliggende wijk én zittende  bedrijven oplossen. Met die subsidie wordt perspectief geboden om  op die locatie echt te kunnen doorpakken. Bedrijven die willen groeien, kunnen dat op de nieuwe plek wel doen, bedrijven die willen stoppen, hebben nu wel een koper voor hun vastgoed. De omgevingskwaliteit van die plek gaat er echt enorm op vooruit. En er komen woningen bij die we hard nodig hebben.

Is het politiek of bestuurlijk van groot belang dat Deurne de WBI-subsidie heeft toe gekregen?

Ja zeker, als de haalbaarheid van het plan eraan vast hangt dan is dat politiek gezien ook erg belangrijk. . De politiek zit er om maatschappelijke vraagstukken op te lossen en met die subsidie kan dat.

Wat zijn de resterende uitdagingen in dit project?

De resterende uitdagingen van het project zijn de verwerving en het uitplaatsen van de bedrijven. En de sanering, we hebben lopende onderzoeken en een zo goed mogelijk beeld van de sanering proberen te maken. Maar er is altijd een rest risico dat je iets tegenkomt op een plek waar je nou even niet geprikt hebt. Dus dat zijn de grootste risico’s.

Verder gaat het met de wijk in goed overleg, de omwonenden maken zich meer zorgen over de impact van het verkeer en dergelijke door een woonwijk. Dus we zijn eigenlijk bovenplans aan het kijken van wat zou er nog geregeld moeten worden om de woonkwaliteit te kunnen borgen. Dat overleg gaat heel goed, en er zijn veel verschillende ideeën. Dus als we de knelpunten in goed overleg kunnen oplossen, verwachten we vanuit de buurt geen weerstand.

Kun je mij nog voorzien in projectdetails?

Het gaat om een project waarin bedrijvigheid wordt gesaneerd en in de plaats daarvan woningen worden gebouwd. Zoals gezegd 316 stuks. Daarvan valt maar liefs 80% in het betaalbare segment.

Het plan kent nogal wat hoogbouw, voor de maat van Deurne, en daarom hebben we ook veel aandacht voor de inrichting van de openbare en niet openbare buitenruimte. De bebouwingsdichtheid is hoog, maar de leefbaarheid wordt geborgd. In de onderstaande afbeeldingen een impressie van hoe de wijk er uit moet komen te zien.

Project Deurne WBI-subsidie luchtfoto project deurne Straat project deurne

Ben je tevreden over PAS bv?

Heel erg, ook de politiek! Onze wethouder is zeer te spreken over hoe jullie het hebben aangepakt. Ook knap dat het jullie eerder al gelukt is bij Geldrop Mierlo. Dus al twee keer ook bij een kleinere gemeente een grote WBI-subsidie weten te realiseren. En dat is niet makkelijk.  Ik vond jullie heel deskundig, er werd heel goed meegekeken en erg korte reactietijden. Ook erg meedenkend, waarin jullie buiten de opdracht om nog extra hebben geadviseerd.  Dus wij zijn heel erg tevreden.

PAS bv inschakelen?

Advies of begeleiding nodig bij het aanvragen van de WBI-subsidie voor jouw gemeente? Schakel PAS bv in. PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.