Nieuws & blogswoningbouwimpuls 4e tranche

woningbouwimpuls 4e tranche

Voor de Woningbouwimpuls (WBI) is in de kabinetsperiode van Rutte IV €1,25 miljard euro beschikbaar gesteld. Deze subsidie dient voor het  versneld bouwen van betaalbare woningen. Het aanmeldloket van de vierde tranche van de WBI-subsidie is sinds 19 augustus geopend. De sluitdatum van het aanmeldloket is een week verplaatst, en zal nu op 25 september zijn in plaats van 18 september.  Dit betekent dat in deze periode de WBI-subsidie kant worden aangevraagd. De toekenning start medio oktober. Hiervoor is €300 miljoen euro (inclusief BTW) beschikbaar gesteld goed voor circa 40.000 woningen. In de eerste drie tranches is de WBI met circa €875 miljoen euro subsidie goed geweest voor 139.964 woningen. Van deze woningen valt 65% in het betaalbare segment. Deze drie tranches worden verlengd tot en met 2030.

Wijzigingen in de 4e tranche WBI

De 4e tranche van de Woningbouwimpuls brengt, ten opzichte van voorgaande tranches, de volgende wijzigingen met zich mee.

Minimale projectomvang

Allereerst wordt de regeling toegankelijker voor kleine(re) gemeenten met een inwonersaantal onder de 50.000. Deze gemeenten kunnen ook (gezamenlijk) haar projecten indienen voor de WBI-subsidie met een minimale projectomvang van 200 woningen. Hierdoor is het voor kleinere gemeenten makkelijker om in aanspraak te komen voor een WBI-subsidie in de vierde tranche. Meer weten over het aanvragen van een WBI-subsidie voor een kleine gemeente? Lees hier het succes verhaal van de gemeente Deurne met behulp van PAS bv.

Urgentiescore WBI

WBI-subsidie urgentiescore

De urgentiescore WBI-subsidie per woningmarktgebied.

De urgentiescore wordt verfijnd en weegt relatief zwaar. Deze weegt namelijk voor 25% mee in het beoordelingskader. Deze urgentiescore wordt bepaald op basis van de relatieve regionale woningbouwopgave. De urgentiescores zijn onderverdeeld in de 31 functionele woningmarktgebieden van ABF Research in het rapport ‘Inventarisatie Plancapaciteit’.

De druk per woningmarktgebied is hierin leidend. Deze score ligt tussen de 2 en 8 punten.
De kaart rechts laat de urgentiescore voor de WBI-subsidie in de verschillende woningmarktgebieden in Nederland.

Aanvullende wijzigingen WBI-subsidie

Woondeals worden belangrijk in de 4e tranche van de woningbouwimpuls. Als elke gemeente de mogelijkheid gehad heeft om onderdeel uit te maken van een regionale woondeal, wordt dit in de aanvraag meegenomen. Gemeenten met een woondeal zijn kansrijker voor honorering dan gemeenten zonder woondeal. Verder wordt de hardheid van plannen belangrijk(er) in de beoordeling. Hierin is het van belang dat de mate van zekerheid dat het project bij een positief besluit tijdig start hoog is. Een ander aspect dat zwaarder wordt gewogen in het beoordelingskader WBI is de onderbouwing van de gevolgen wanneer de uitkering niet wordt verleend. Hierbij wordt gekeken naar de ernst van de gevolgen. Bijvoorbeeld dat het project gedeeltelijk of in zijn geheel niet door kan gaan zonder WBI-subsidie. Daarbij wordt ook gekeken naar het aantal woningen en aandeel betaalbare woningen die zonder uitkeringen niet uit kunnen. Verder wordt de ‘efficiency’ van het publiek financieel tekort belangrijker. Hiervoor wordt in het beoordelingskader van de woningbouwimpuls extra aandacht geschonken aan het realiteitsgehalte van het publiek financieel tekort en de proportionaliteit van de gevraagde uitkering.

Tot slot worden gemeenten door verhelderende aanpassingen in de aanvraagdocumentatie beter op weg geholpen in de aanvraagprocedure. De Impulskamers zijn geopend en lopen door tot en met 1 juli. Deze momenten kunnen gebruikt worden om vragen te stellen over de WBI-aanvraag. Voor de concrete onderbouwing van deze aanvraag staan de adviseurs van PAS bv voor u klaar. Daarbij is PAS bv in staat om vanuit eerdere ervaringen met de WBI-aanvraag de wijzigingen in de 4e tranche goed te verwerken voor een kansrijke aanvraag voor uw gemeente.

Effect van de Woningbouwimpuls op de gemeentelijke woningbouwopgave

PAS bv heeft ervaring en kennis over het begeleiden van gemeenten met de Woningbouwimpuls. Daarbij is PAS bv op de hoogte van het effect van deze subsidie door een afgerond intern afstudeeronderzoek hiernaar en ervaring opgedaan tijdens de eerdere tranches van de woningbouwimpuls.

De Woningbouwimpuls kan uw gemeente aanzienlijk helpen in het vergroten en daarmee versnellen van het aandeel betaalbare woningen in woningbouwprojecten. Daarbij vergroot de woningbouwimpuls de financiële haalbaarheid van woningbouwprojecten waardoor publieke investeringen plaats kunnen vinden. Bijbehorend voordeel hierbij is dat de onderbouwing van de WBI-aanvraag dwingt om slagen te maken in de grondexploitatie waardoor plannen dichter tot uitvoering kunnen komen.
Wel is gebleken dat het onderbouwen van een kansrijke aanvraag een tijdrovende, dure en complexe klus kan zijn. Dit zit hem voornamelijk in de financieel technische toetsingscriteria. Daarbij wordt in de 4e tranche extra belangrijk om de noodzaak van publieke investeringen aan te tonen. Hierbij is belangrijk om te onderbouwen waarom deze investeringen zonder WBI-subsidie niet mogelijk zijn.

Advies nodig over WBI-subsidie? Schakel PAS bv in!

Overweegt u om een WBI-subsidie aanvraag in te dienen of heeft u twijfels over de onderbouwing hiervan? Met de aanwezige WBI ervaringen is PAS bv in staat om voor uw gemeente een doelgerichte en kansrijke WBI-subsidie aanvraag te onderbouwen. PAS bv beschikt over de benodigde expertise om de kosten en opbrengsten te optimaliseren en is bekwaam op de financieel technische toetsingscriteria.

PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.