Nieuws & blogsAfbeelding Waterwonen drijvende steden

Nederland staat voor de uitdaging van toenemende overstromingsrisico’s door de verwachte stijging van de zeespiegel en extreme neerslag. In een poging om te anticiperen op deze bedreigingen, hebben Martijn Kooiman, Arjan Hollemans en Wouter Berk, adviseurs van PAS bv, bijgedragen aan een baanbrekend onderzoek naar drijvende steden. Dit onderzoek heeft als doel de volledige stad op het water te realiseren en de voordelen van de waterrijke omgeving te benutten terwijl aan de behoeften van groeiende steden wordt voldaan.

Meer dan de helft van het Nederlandse landoppervlak is vatbaar voor overstromingen, en de traditionele aanpak van dijken en waterbeheer alleen is niet langer afdoende. Het ontwerpend onderzoek naar Drijvende Steden richt zich op een grotere schaal: buurten en wijken. Dit concept biedt mogelijkheden om wonen, werken, voorzieningen en groene buitenruimtes te combineren, vergelijkbaar met een gewone stad, maar op het water.

Belangrijk is dat deze drijvende steden geen afgesloten gemeenschappen worden, maar integraal onderdeel zijn van bestaande steden. Een naadloze aansluiting op de omgeving, gevarieerde woon- en werkprogramma’s en toegankelijke openbare ruimtes met groenvoorzieningen zijn essentieel om te zorgen dat de drijvende stad een inclusieve en leefbare gemeenschap wordt.

Het onderzoek heeft aangetoond dat het technisch mogelijk is om drijvende structuren tot zes verdiepingen hoog te bouwen, wat een innovatieve benadering van stedenbouw in Nederland vertegenwoordigt. Dit kan een antwoord bieden op gebieden die normaal gesproken ongeschikt zijn voor woningbouw, zoals gebieden met bodemdaling of waterberging.

Het concept van drijvende steden heeft echter nog een lange weg te gaan voordat het gemeengoed wordt. Het gebrek aan kennis en ervaring op dit gebied kan bij sommigen terughoudendheid oproepen. Daarom is voortdurend onderzoek en dialoog met belanghebbenden van cruciaal belang om dit innovatieve idee te laten gedijen.

Het onderzoek staat niet stil; in de volgende fase worden potentiële locaties voor drijvende steden in Nederland in kaart gebracht, rekening houdend met overstromingsrisico’s en financiële haalbaarheid. Dit voortdurende onderzoek stelt Nederland beter in staat om te anticiperen op de groeiende behoefte aan klimaatbestendige en aantrekkelijke stedelijke omgevingen.

Wil je meer weten over dit fascinerende onderzoek naar drijvende steden en de rol van PAS bv hierin? Download het volledige onderzoeksrapport in hoge resolutie hier. Samen werken we aan een toekomst waarin Nederland zich wapent tegen de uitdagingen van het water en tegelijkertijd levenskwaliteit blijft bieden voor zijn inwoners.

Vragen over drijvende steden? Of wellicht over een ander onderwerp? Neem contact met ons op! PAS bv staat al ruim 25 jaar bekend om een daadkrachtige en heldere aanpak op het gebied van advies planeconomie en gebiedsontwikkeling. Met hun kennis van de markt en jarenlange ervaring met financiële modellen begeleiden de adviseurs van PAS bv gemeenten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties op het gebied van planeconomiegebiedsontwikkelinggrondbeleid en omgevingsrecht. Wilt u samenwerken met PAS bv? Stuur een mail naar info@pasbv.nl of bel naar 0598 61 23 80 voor onze locatie in Groningen of 030 63 53 400 voor onze locatie in Houten.

drijvende steden cover